Zpříjemněte si život zcela prostým starodávným způsobem!

zbavit se závislostí, zlozvyků, terapie, motlitba

Užijte si chvíli blahého pocitu při pomyšlení na to, že odteď si usnadníte nebo zlikvidujete leckteré potíže situační nebo zdravotní. Anebo když už, tak raději oboje, ne? Jak by se vám to líbilo? Dnes vám přináším článek zcela zapadající do linie svého blogu a sice veskrze duchovní. Jste-li naladěni na stejnou vlnu, tedy otevřeni nevysvětlitelným a neprobádaným jevům, nepropásněte tuto příležitost.

O co jde? Nebojte, žádné mentorování, ani dlouhosáhlé filozofické úvahy. Jedná se o channeling jednoho z mých oblíbených konferenciérů, Sylvaina Didelota, který jsem pro vás právě přeložila. Seznámíte se se  způsobem, jak si třeba zlepšit svůj zdravotní stav, nebo zharmonizovat leckteré životní situace, se kterými si už nevíte rady. Jak se zbavit závislostí, zlozvyků, budete moct pomoct svým blízkým,  svým milovaným zvířátkům, popřípadě i spoustě neznámých lidiček, dokonce zapůsobit i na rostliny, prostě cokoliv vás napadne. Čekají vás nějaké nepříjemnosti? Máte možnost se jich zbavit.

Jelikož jsem přesvědčená, že by mohla být velmi přínosná nejen pro spoustu jednotlivců, ale postupně i celoplanetárně, chci vás dnes obeznámit s jednou akcí, kterou Sylvain spolu se svými duchovními průvodci nedávno zorganizoval a ke které se dle svého uvážení, přesvědčení, nebo své víry můžete zapojit i vy. Je to na vás. Nakonec, za vyzkoušení nic nedáte a navíc jde o zcela jednoduchý a pradávný způsob.

Přepravovat se nikam nemusíte, postačí vám papír, případně tiskárna a hlavně schopnost angažovat své srdce a pár minut se soustředit. Je možné, že někoho odradí termín modlení, který ani já moc nemusím, nějak mi připadá otřepaný a přežitý, ale nakonec téměř všichni ho podvědomě více či méně často používáme, popravdě bych řekla, že takřka denně. Adekvátních výrazů mnoho neexistuje, a tak mi nezbývá, než se uchýlit k tomu nejzažitějšímu.

Asi jste už zvědaví, jak na to. Vše vám vysvětlím, popíšu, nastíním, a kdybyste něčemu nerozuměli, neváhejte se na mě obrátit s dotazy. Kdybych sama nevěděla, případně předám dál.

meditace, modlitba

Kdo je Sylvain Didelot?

„Mým cílem je otevřít vás k vašemu vlastnímu vnitřnímu průvodci.“
Channel, konferenciér, kouč v duchovní oblasti a zákonech přitažlivosti, terapeut, autor knih. O spiritualitu se zajímá od dětství, kdy si uvědomil svůj dar slyšet hlasy. Pročetl a prostudoval spoustu materiálů, díky channelingu se mu dostalo několika vyučování, které zveřejnil v jedné ze svých knih „Metoda naslouchání božství v sobě“ (myslím, že zatím nebyla přeložena). Komunikuje s našimi průvodci – vysoce duchovními světelnými bytostmi, anděly a archanděly, zprostředkovává jejich vzkazy a učení.

Sylvain: „Dobrý den, na popud svých andělů jsem se rozhodl zavést od března 2018 kroužek modlení. Zpočátku jsem vedl seznam přihlášených, ale velmi rychle se to stalo nezvladatelným jak po legislativní, tak po fyzické stránce. Naštěstí jsem od svých průvodců dostal pokyn k vytvoření „symbolů“ ve formě aktivních obrázků, které můžeme používat všichni společně. Díky J.L. Ludenni za pomoc při realizaci mé vize do počítačového ztvárnění a rady, jak věrně respektovat proporce zlatého řezu.

Pozor, tento kroužek modlení představuje podpůrnou energii a neposkytuje žádné sliby, pokud jde o výsledky. V žádném případě není jeho posláním nahrazovat lékařské vyšetření nebo už započatou léčbu. Jde o energetické doplnění s přáním toho nejlepšího účinku pro vás.

CHANNELING

Následující přepis videa vám objasní více do detailu funkčnost a cíl tohoto poslání:

Březen 2018
Od počátku měsíce jsme spolu s mými průvodci uvedli v činnost energii, kterou budeme moci široce rozvinout, jak následně uvidíte. Prozatím se na seznam zapsalo 2000 osob a asi 500 se jich pravidelně společně modlí.

Komunikoval jsem s archandělem Rafaelem ohledně tohoto modlitebního kroužku a on mi sdělil, že není nutné vést seznam osob a jejich proseb, že oni (éterické bytosti specializované na zdravotní potíže a pomoc všeho druhu), mohou působit využíváním symboliky energie, která jim umožňuje nahlédnutí do našich problémů. Vysvětlil mi podstatu aktivních obrázků, které vám hned představím. Dostal jsem k nim spoustu instrukcí a vytvořil dva. Proč zrovna dva? Jak s nimi budeme pracovat? Následovně:

Jeden je tzv. vysílačem, druhý přijímačem. Můžete na nich vidět energii krystalů, uprostřed božskou energii, energii trojice. Vlastně je tam spousta symbolů. Důležité však je, že vše, včetně mračen kolem, nebo horstva, podléhá pravidlům zlatého řezu neboli božským proporcím. Vysílač představuje oblohu, přijímač Zemi.Teď bych vám rád vysvětlil důvody toho všeho a zprostředkuji vám obdrženou kanalizaci s komentářem archanděla Rafaela k těmto obrázkům:“

Archanděl Rafael 16 března 2018

meditace, srdce, štěstí„Dobrý den, jsem archanděl Rafael, zde jsou instrukce k používání modulu transmutace energií, který jsme ti kanalizovali. Účelem je dostatečně zvýšit vibraci nesprávné informace nemocí nebo konfliktních situací, kterou si přejete opravit, abyste do ní mohli nahlížet z jiného úhlu – božského úhlu. Zázrak je vždy korekce úhlu pohledu. Bude se zde jednat o to, aby každé duši bylo umožněno obdržet tenhle úhel pohledu – to opravení na pravou božskou povahu situací, které prožíváte.

Žádali jsme tě o dva obrázky, jeden na pozadí oblohy, abychom pomocí všech mohli nahlédnout do toho, jaké prosby nám předkládáte, a když mluvím o „nás“, hovořím o světelných bytostech a nebeských lékařích, kteří se na tomto úkolu podílí. Na tento obrázek každý vysílá co nejčistší energii, své nejlepší úmysly a nejlepší vůli pomáhat světu, ve kterém se neustále vyvíjíte. Hovořil jsem tedy o obrázku vysílač.

štěstí, srdce

Pro ty, kteří se touží napojit na zdroj lásky, kterou vyvinete, a požádat o splnění svých proseb, půjde jednoduše o to, že se budete soustředit na obrázek s pozadím hor symbolizujícím Zemi, budete ho pozorovat a připojíte se k tomuto světelnému egregoru (koncept označující ducha skupiny ovlivněného společným přáním několika osob, které toto přání sjednocuje). Jde o obrázek přijímač.

čas, meditace, modlitba

Díky proporcím a včleněným symbolům obdrží každý své vlastní světlo – svůj vlastní pohled.Kroužek není uzavřen, je přístupný celému světu a všem říším stvoření – zvířecím, rostlinným, apod. Což tím pádem znamená, že budeme moct působit také např. na kýžená zvířata nebo rostlinstvo, prostě na všechny a na všechno.“

„Ptám se průvodce, jak umístit žadatele do seznamu a jak zapsat určitou situaci.“

Archanděl Rafael: „Není nutné nikoho a nic zapisovat, stačí se soustředit na obrázek přijímač (s pozadím hor) svou myslí, kterou budete orientovat do středu trojúhelníku a přitom myslet na danou situaci nebo osobu, na stav, který chcete „ozdravit“. Mohu vás ujistit, že vaše přání bude „čteno“ okamžitě. Můžete rovněž umístit do středu kruhu vytištěného obrázku papírek s daným přáním a jmény osob. A vyzařujte pozitivní myšlenky k vysílači.

I když jste, jako částečka Boha na Zemi, na seznamu mezi těmi, co chtějí „přijímat“, váš čistý úmysl se připojí k těm ostatním. Svět může být tímto způsobem léčen.“

Sylvain: „Je k tomu vhodný některý konkrétní den nebo to lze provádět kdykoliv?“

Archanděl Rafael: „Je jisté, že síla určitého okamžiku shromáždí více energie, jste-li spojeni stejným úmyslem ve stejném momentě a můžeš si některý vybrat. Ale hodí se kterákoliv chvíle k vyslání a příjmu, nejvíce zde záleží na vašem úmyslu ve všech směrech.“

Sylvain: „Takže pro ty, kteří chtějí zachovávat přesnou a pravidelnou dobu, volím středu večer ve 20H GMT, i když, jestli jsem tomu dobře rozuměl, můžeme tuhle techniku používat kdykoliv, hlavně prožitkem srdce.“Archanděl Rafael: „ Přesně. Nadešel čas, k tomu, aby tyto možnosti komunikace s božskou energií byly světu nabídnuty.“Sylvain: „Vzhledem k tomu, že máme vysílač a přijímač, řekl jsem si, že by bylo dobré vložit seznam mezi oba obrázky. Co myslíš?

meditace, vesmír, srdce

(Vyrobil jsem si totiž takovou složku, aby se oba trojúhelníky překrývaly, vložím mezi ně papír se seznamem přání, zavřu oba k sobě a položím je na stůl orientované eventuálně k severu. Což umožnuje koncentraci energií.)“

Archanděl Rafael: „Jistě, umožní to plynulé čtení a příjem vyslaných modliteb.“

Sylvain: „Často se mě lidi ptají, jestli mohou vyslat přání za někoho jiného nebo k situaci, která se nevztahuje ke svobodné vůli. Co ty na to?“

Archanděl Rafael: „Svobodnou vůli neustále vědomě respektujeme, čili nemodifikujeme situaci osoby, bez jejího vědomí a přání. Lepší je tedy mít souhlas dané osoby a každý, kdo by se chtěl za někoho modlit, by měl dbát na to, co si ona sama opravdu přeje. A pak vše půjde hladce. Samozřejmě pokud jde o zvířata, jejich souhlas nepotřebujete.“

Sylvain: „Díky, je třeba ke kroužku modlení vědět ještě něco dalšího?“

Archanděl Rafael: „Tento kroužek bude rozšířen do celého světa a my ti děkujeme, Sylvain, za to, že ‘s ho zrealizoval. Dosah takového díla závisí na dobré vůli každého, takže bratři a sestry světla, kteří čtete nebo slyšíte tato slova, rozšiřujte kroužek všude, kam budete moct, rozšiřujte tohle dílo lásky, které chceme s vámi sdílet. Jsme přítomni, abychom vám v tom pomohli a umožnili vám postoupit na vyšší stupeň ve zbožštění (povýšení) hmoty. Nic zde není nemožné.

Nedělejte z kroužku transmutace náboženství nebo čistě obchodní záležitost bez angažovanosti svého srdce. Nedeformujte obrázky. Nezapomeňte poděkovat nositelům lásky a modliteb k vám, neboť je to právě člověk, kdo se odvolává k božství v sobě, aby se skrze něj zrealizovaly největší skutky.“

srdce, meditace, vesmír

Návod v kostce – rekapitulace:

Obrázek s oblohou představuje vysílání energie všem, kteří ji potřebují.
Tak dlouho, jak potřebujete, technikou, jakou si vyberte, kdy chcete a máte chvíli klidu (pokud nemůžete být přítomni ve středu ve 20h), vyšlete úmysl, modlitbu, léčbu, nebo jen krásnou myšlenku a dívejte se přitom na střed obrázku.

Obrázek s horami umožňuje příjem energií. Buď jste si ho vytiskli a můžete si do jeho středu nalepit papírek s přáním a nechat je tam 24h, případně, jestli chcete, až do obdržení výsledků, nebo ho můžete jen pozorovat  a požádat svou duši, aby se napojila na tuto světelnou energii. Není třeba vysílat přání do modlícího se kroužku přítomných, ale přímo světleným bytostem. A tím se napojíte na milióny podpůrných energií, které vám přijdou na pomoc. Prosby formulujte za něco, ne proti něčemu.

Tato technika není časově určena, jen je nutné být napojený srdcem. V globálu stačí minutka, ale můžete klidně svá přání prodloužit. Přání nesmí být mechanická, ani urputná, jedná se o vroucnou prosbu energiím, které vám pomohou. Nevím přesně, na jakém principu „čtení“ vzkazů funguje, ale dle toho, co jsem pochopil, ať už jde o psanou nebo jen myšlenkou „vloženou“ formu, oba způsoby jsou vnímány a brány v úvahu.

K obdržení odpovědi si nechejte obrázek v blízkosti nebo ho chvíli pozorujte.

Pokud jde o modlitby, terapii nebo jiné úmysly dle potřeb každého – jedná se o společné modlení vždy ve stejnou hodinu: každou středu ve 20h.(Pro ty, kteří umějí naprogramovat léčbu, můžete ji, stejně jako já, nachystat na tuhle chvíli).

Čili každou středu ve 20h se budeme společně modlit za ty, kteří se připojí k žádosti o vyřešení nějaké zdravotní nebo jiné potřeby pro sebe, své blízké nebo pro ostatní říše bytí.

Obrázky přikládám, abyste si je mohli stáhnout, okopírovat a vytisknout. Důležitou instrukcí je respektování proporcí obrázku, který, jak už jsem se zmínil, dodržuje pravidla zlatého řezu. Nezmenšujte je, nepovytahujte je. A neváhejte připsat svá svědectví, pomůžete tím ostatním.

Květen 2018

Chtěl bych ještě podotknout, že donedávna nás bylo nejmíň 500, a že když se takové množství bytostí modlí společně, může dle určitého pravidla působit na 33 milionů lidí. Dnes se řady rozrostly na 1000 – 1500 osob, a kdyby nás bylo 8000 vysílajících prosby ohledně vesmíru, planety, míru, atd., působili bychom na celou zeměkouli… Tak uvažte!

štěstí, meditace, zdraví

Kdo jste schopni přeložit článek do dalších jazyků (angličtina, španělština a italština jsou už hotové), neváhejte a přispějte svou troškou do mlýna.

Několik z přiložených svědectví:

Elisabeth, 7. 4. 2018: „Napsala jsem si přání o uzdravení na kousek papíru a vložila dle návodu do středu trojúhelníku. Mé uzdravení hemoroidů sice nebylo okamžité, ale dnes (pouze za ty 2 týdny) jsem v pořádku a podstatně se mi ulevilo. Díky všem.“

Tereza, 18. 4. 2018: „Chtěla jsem se podělit o zjištění velmi příznivého vývoje u 17leté dívky – anorexičky hospitalizované na specializované klinice. Infuze, 32kg, na pokraji smrti. Vložila jsem přání do středu kruhu a výsledek po třech týdnech: jí VŠE!!!“

Veronika, 2. 5.: „Od 25. 4. konečně chápu, jak zneškodnit své cholerické reakce, zlosti, odsuzování. Snažila jsem se o to bezvýledně tak dlouho a najednou je vše jednoduché a naprosto jasné.“

Laurence, 3. 5.:„Hluboký vděk, díky své vyslané prosbě jsem se zbavila závislosti.“

Christine, 8. 5.:„Dcera přítelkyně s rakovinou jater a tlustého střeva prodělala už několik chemoterapií s jejich neblahými sekundárními účinky. S jejich svolením jsem se zúčastnila kroužku modlení a prosila za ni. Pár dnů na to jí dělali magnetickou rezonanci a ke svému překvapení zjistili, že 13 cm nádor se zmenšil na 1 cm a že ji mohou operovat. Jistě k tomu přispěla chemoterapie, ale sám lékař prohlásil, že vzhledem k silným dávkám chemoterapie, které dostala, překonala realtivně snadno vedlejší účinky i díky přínosu energetického náboje, který chemo doplnil.“

Brigitte, 16. 5.:„Přišla jsem prosit za svou kočičku, které se už podruhé udělala otevřená rána vedle úst a stále se nezavírala. Veterinář usoudil na alergii z jídla, na hranici diabetu, a když se ani po změně stravy situace nezměnila, navrhl kortizonové injekce, ze kterých jsem nebyla nadšená. Přidala jsem se tedy ve středu ke kroužku modlících. Během dvou střed byla rána zahojená a čičinka zase hravá. Při předešlém léčení musela spolykat spousty léků, nosila krunýř a trvalo to přes šest týdnů!“

Sébastien, 17. 5.:“Zapsal jsem se a praktikoval hned od začátku, přivedl jsem do kroužku další známé. Dnes jsem dostal výbornou zprávu: jeden z nich – můj švagr – je vyléčen z rakoviny. Jistě, člověk může pořád pochybovat nebo mít obavy z recidivy. Naše mysl je nadaná na pokažení každé radosti. Ale můžeme taky předat slovo tomu slabému hlásku, který nám říká, že jsme větší a silnější, než si představujeme. Obzvlášť, používáme-li své srdce všichni společně.“

Julien, 30. 5.:„Díky všem za vše, jsem naprosto vyléčen z nekonečného ekzému po celém těle, který mi dával pořádně zabrat“.Atd, atd…

Přidejte i vy svou zkušenost, jsem přesvědčená, že se vám podaří změnit k dobrému to, co vám nejvíc leží na srdci. Myslím, že je zbytečné dodávat, že pokud s těmito věcmi nerezonujete, blokujete si příchozí energii, čili informace a k žádným změnám nemůže dojít. Já jsem se dostala k poslechu přednáškuy předevčírem večer a hned spěchala ji přeložit, abych vám ji mohla ještě za tepla zprostředkovat. Tím pádem jsem si vytiskla přání teprve dnes ráno a se svou zkušeností se přihlásím, jakmile bude aktuální.

Obě fotky v původním formátu a rozlišení si můžete stáhnout zde:

srdce, vesmír, zdraví

Nejspíš si řeknete, že na celé věci vlastně není nic nového, lidi se za něco modlili odjakživa. Absolutně souhlasím a na první pohled to tak vypadá. Ale vývoj planety postoupil a mnozí jistě víte, že její vibrace a energie se změnily, včetně těch našich a jak podotýká Archanděl Rafael, nadešel čas odkrýt lidstvu možnost komunikace s paralelním světem, aby postoupilo o krůček dál, neboť jsme ve svém vývoji pozadu a je třeba se konečně probrat. Doufám, že jestli jste dočetli až sem, za což vám vřele děkuji, nebudete litovat a dáte se do aktivní harmonizace svého bytí a zároveň třeba i pomůžete přátelům a známým kolem sebe, aby si i oni k ní našli svou cestu. Budu se moc těšit na vaše reakce a případné úspěchy.

Darja Favart
Aktivně se zajímám o různé záhady života a vesmíru a nadšeně je předávám všem, kteří se mnou tuto vášeň sdílí. Jsem autorkou několika eBooků : Dejte svému tělu aspoň chvíli pohov , dále Zpoza zrcadla> , a ještě: A co tomu řekly vaše oči a dalších, které najdete na mých stránkách: Něco více se o mně dozvíte zde: >. Někdo z vás už někdy nakoukl za...?>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • O co, že do toho pořádně nevidíte!

  Neváhejte a začtěte se do mého eBooku, který vám jistojistě poskytne osvětlení a rady, jak si v dosavadním neuspokojivém partnerském vztahu vytvořit soulad a pohodu. Potýkáte se s otázkami proč se nám děje to a ono a proč si vlastně zdánlivě nerozumíte? Mám pro vás četné odpovědi, stáhněte si je zdarma.

 • Někdo z vás už někdy nakoukl za…?

  Mé odhalení toho, co vás čeká a nemine za hranicí viditelna vás může jen povzbudit, rozveselit a zpříjemnit vám pohled na tuhle nepopulární tématiku. Tak neváhejte a začtěte se, jsem si jistá, že vás uklidní, zbaví úzkosti a zodpoví spousty vašich otázek.

 • Budoucnost si vybíráme za plného vědomí

  !

 • Naši domácí mazlíčci se neztrácejí

  Chováte domácí mazlíčky a prožíváte velký smutek, když odejdou? Třeba se vám uleví po přečtení mého eBooku o naších vztazích a možnosti komunikace s nimi.

 • Záhada utajovaného vchodu pod Machu Picchu

  Když jsem před lety při své první návštěvě Peru procházela jeho nejznámějším archeologickým nalezištěm, netušila jsem, že se pode mnou nacházejí prostory obsahující všestranné bohatství...

 • Zajímá vás ještě?
 • Rubriky
 • Ahoj na Facebooku