Už jste se někdo léčil „nepolapitelným“?

K záhadám vesmíru nepočítám jen kosmické jevy, ale i zcela přízemně naše hmotné tělo, neb si přece nebudeme dělat iluze o tom, že bychom o něm znali vše, žejo. Čili je pro nás do značné míry i ono tajemstvím. Nebo to vidíte jinak?

Tak mi řekněte: věříte šamanům, léčitelům a terapeutům všeho druhu, nebo zásadně jen klasickým lékařům? Jste karteziány nebo jste přesvědčeni, že nemusí existovat jen to, co vidíte a držíte?

Co odpovíte na to, když vám někdo navrhne, že určité vaše neduhy (tím míním třeba i rakovinu) vyléčí pomocí neviditelných fyzikálních jevů, jejichž působení na náš organismus bylo objeveno relativně nedávno?
Já bych teda okamžitě řekla: „Tak davaj, chci se přesvědčit!“ A vy?

Že kolem sebe máme několik neviditelných energetických vrstev se dozvídáme čím dál tím častěji z nejrůznějších zdrojů, a že každá z nich hraje svou specifickou roli, je už taky známý fakt, nehledě na to, že jsou změřitelné. Jde o to, jestli mu my sami udělíme kredit nebo nikoliv.

Je fakt, že na lidskou bytost máme dnes velmi omezený pohled. Známe ji více méně po stránce biologické, ale teprve pomalu a postupně se pídíme k její podstatě energetické, tzn. k pohledu spíš fyzickému: molekuly, atomy a vibrační frekvence.

Jak nahoře tak dole

Pokud přemítáte a snažíte pochopit, kdo jsme a jaký je svět, který nás obklopuje a ve kterém se pohybujeme, otevíráte své vědomí širšímu vesmíru. Protože čím víc vnikáte do svého nitra, tím víc sebe sami objevujete a chápete čím vlastně lidská bytost je (to nás nikdy nikdo neučil, že?).

Což postupně vede k objevení vyššího, než jsme sami, k časoprostoru, o kterém dnes hovoří pouze astrofyzikové, na rozdíl od ostatních vědců. Takže čím víc se pohroužíme do sebe, tím snadněji se spojíme s tím, co nás přesahuje, a pochopíme, že naše struktura odpovídá do nejmenšího detailu struktuře celého vesmíru.

Vidíte své myšlenky a emoce? Samože ne, ale ony v nás sídlí nepřetržitě dennodenně – formou vibračních frekvencí. A nejspíš víte, že je např. dokážeme cíleně použít k modifikaci hmoty. Dokazují to spousty vědeckých studií, jako např. velmi zajímavý experiment Chladniho.

Na kovovou desku nasypal hrst písku, načež se mu přejížděním smyčce po hraně písek začal nejdřív přesunovat chaoticky, až najednou vytvořil geometrický obrazec. Načež vyměnil smyčec, čili použil jiné vibrace a písek opět po chvíli vytvořil obrazec, ovšem jiný.
(https://www.youtube.com/watch?v=B2qy_J4cvlE )

Což dokazuje, že frekvence mají schopnost reorganizovat hmotu. Ale paradoxní je, že věda v přiznání tohoto fenoménu pokud jde o člověka „zaostává“, když neřeknu přímo brzdí tyto poznatky, zatímco příroda si sama stanovuje optimální podmínky a vytváří si nejvhodnější alternativy svého vývoje dle daných frekvencí.

Naše nepozorovatelné emocionální tělo je realitou, aspekt, který byl dlouho zanedbáván. Alopatická medicína se donedávna zajímala pouze o tělo fyzické a teprve před pár lety se začaly brát v potaz naše emoce a myšlenky a jejich dopad na zdraví. No konečně!, řeknete, jenže kolik lékařů to opravdu uznává a praktikuje?

Jestliže se plácáte v negativních emocích – smutku, zlosti, zášti apod., snižujete si značně hladinu své energie. Určitě máte občas chvilky, kdy se vám do ničeho nechce, jste bez elánu, chybí vám motivace. Jste-li ale veselí a máte myšlenky radostné, jste schopni přenášet hory (no dobře, tak teda kopečky). Z čehož vyplývá, že zde působí různé frekvence pramenící z emočního stavu. Souhlas?

Sotva dojde k určité nevyváženosti mentálního těla, odrazí se v těle fyzickém. Takže jakmile se objeví nějaká nemoc, optimálním řešením je pracovat na čtyřech sférách: fyzické, mentální, emocionální a energetické. Poněvadž jsou všechny propletené a léčit pouze tělo fyzické je naprosto nedostačující.

„Jestli chcete poznat tajemství vesmíru, pojměte ho jako energii, frekvence a vibrace.“                          Nikola Tesla

Energetické pole, které nás obklopuje, je dnes, jak jste se už asi většinou dočetli, změřitelné, a sice pomocí Kirlianovy metody, spočívající ve vyslání elektromagnetických vln na vše živoucí (včetně rostlin)a následně v pozorování jejich vyzařování světla.

Ze svých pokusů už ve 40. letech minulého století ruský technik Kirlian vydedukoval, že nejen vše živoucí, ale i jakékoliv předměty, které nás obklopují, vyzařují určitou frekvenci a to ho podnítilo k vyvinutí přístroje schopného tyto světelné vlny zachytit. Přestože Rusové pomocí něj léčili úspěšně své vojáky a především astronauty, nebyly jeho pokusy bohužel ve své době brány světovou vědeckou komunitou vážně. (No jo, aby náhodou nevybočili ze vnucené doktríny, že?)

Stejně tak dopadli v USA Tesla a Dr. Rife, kteří se zabývali se těmito výzkumy a zjistili, že každý zdravý orgán vysílá určitou frekvenci jemu vlastní a léčili tímto způsobem i rakovinu. Ovšem – si dovedete představit, jak skončili.

Jak jinak, když se objeví revoluční metoda ohrožující určité zájmy a zisky, že! Byly jim kladeny nekonečné překážky a jejich poznatky vyvolaly dokonce skandál. A přitom se jedná o několik set let starou metodu používanou v různých náboženstvích. Směšný a odsouzeníhodný, ne?

V současné době se výzkum týkající se vibrací jednotlivých orgánů a buněk v různých stádiích některých patologií přímo rozbujel a srovnávají ho s frekvencemi buněk zdravých, což umožnilo sestavit katalog odpovídajících vibračních frekvencí. Určitě senzační a nezbytná pomůcka!

No a hádejte ohlas. Díky tomu dnes konečně čím dál tím častěji uslyšíte hovořit o vlivu frekvencí a zvuků (i zvuky jsou samozřejmě vibracemi) na náš organismus. Díky jim je možné uvést do rovnováhy nemocný orgán. Spousta z nás ani nevěděla, že je možné léčit zvuky (opět při určitých Hz). Ale jak už jsem podotkla, nesmíme zapomenout, že je třeba léčit alespoň čtyři sféry zaráz, neboť psychický a emocionální stav pacienta zde přitom hraje velkou roli.

Určité zvukové vlny mají vliv např. na dělení buněk, na kvalitu spánku, rakovinu a na další patologie. Jiné zase nás uvádějí do stavu modifikovaného vědomí (Dr. Monroe). Použití těchto metod umožňuje tzv. „cestování“ vědomí. Jenže tím už se dostáváme na jiné pole investigací. Nejspíš jste už o astrálních cestách slyšeli nebo dokonce máte vlastní zkušenosti. Nejsou totiž tak ojedinělé, jak byste možná očekávali.

Vývoj technologie není vždy přínosem…

Vrátím se ale k přízemnějším využitím zvukových frekvencí. Na netu jste si nejspíš všimli nabídek k poslechu uklidňující hudby při tolika a tolika Hz – nejčastěji 425, 432, atd.

Ovšem podle výroků některých odborníků jsou přenosem přes mp3 bohužel Hz vlny deformovány, jejich frekvence se snižuje, čili plného účinku, který je jim přikládán nedosahují. Existují nicméně např. tibetské misky, křišťálové mísy, ladička a další „pomůcky“, které lze využít přímo.

O Bachových a Mozartových skladbách, např. je známo, že působí velice pozitivně na harmonizaci našeho organismu, stejně jako Pachelbelův kánon, mantry nebo náboženské zpěvy. A možná se budete divit, ale pomocí přístrojů bylo zjištěno, že i rostliny na ně reagují velmi kladně.

Na rozdíl od hudby typu heavy metal, hard rock apod., která nejenom totálně destrukturuje naše buňky, ale ovlivňuje i způsob našeho myšlení a naše emoce.

Teď jsem si vzpomněla, – zajdu teda ještě kousek dál – že jste taky určitě viděli výsledky prací japonského vědce Emota, jak voda mění krystaly podle toho, jaké zvukové vlny k ní pronikají. Pokud vás to zajímá, najdete více info na netu.

Použití léčby zvuky a informované vody posílí náš imunitní systém a je úspěšné spíš u emocionálních poruch, ne u fyziologických. Čili v zárodku. Jak jsem už uvedla, moc vědomí má silný dopad na léčbu, protože většina patologií je důsledkem emocionálního šoku. A to buď velmi silného, nebo slabšího, ale opakovaného.

Čili je třeba nejdřív hledat jeho kořeny a psychickou strukturu osobnosti. Pokud jste se od dětství pohybovali v negativním prostředí, moc vám to k dobrému zdravotnímu stavu nepřispělo.

…Ale někdy je skvělým pomocníkem

Ruský profesor Korotkov, pionýr kvantové medicíny, posunul znalosti v této oblasti o kus dál tím, že je zmodernizoval a zpřístupnil pomocí speciální kamery, která umožňuje změřit naše energetické pole, čakry, energii, která cirkuluje v našich meridiánech a v akupunkturních bodech.

Pokud je modré pole kolem osoby homogenní, jak na obrázku vlevo, lze usoudit, že se nachází v dobrém zdravotním i psychickém stavu. Vpravo můžete pozorovat spektrum jedince, majícího psycho-emocionální potíže.

Nebudu zacházet do detailů ve vysvětlování přesného fungování kamery, jen jsem vás chtěla seznámit s těmito relativně novými metodami. Skupina vědců z celého světa, v čele s ruskými, kteří s touto technologií pracují, vydala už nejmíň 300 publikací, aby ji podpořili.

Jen ještě dodám, že tenhle polyvalentní přístroj dokáže taky určit sílu vašeho stresu a celkové množství vaší energie v daném okamžiku. Tudíž je schopný předvídat třeba váš burn out. Pokud si potřebujete zharmonizovat organismus a nejen… a jestli vás tahle možnost zaujala, koukněte na Spooky 2

Abyste se nedivili, proč neustále uvádím práce vědců a badatelů ruských.
Rusové jsou všeobecně v těchto oblastech velmi napřed před ostatními světovými komunitami. Mají velmi kvalitní léčitele, o kterých jste už bezpochyby slyšeli.

Nepolapitelné?

Zeptáte se proč vlastně tohle všechno bádání a hledání? Před chvílí jsem naznačila, že četné patologie se nacházejí v našem energetickém poli dřív, než „sestoupí“ do hmotného těla. Proto je tento přístroj, který dokáže vizualizovat pohyb energie v organismu tak užitečný, neboť umožnuje z energetického hlediska vyslídit chaos ve frekvencích máte-li emocionální nebo psychické problémy a zaměřit se na jejich odstranění dřív, než se promítnou ve vašem těle v podobě nějaké patologie.

Nejdřív si zanese vaši energetickou bilanci, načež se zaměří na svůj zaregistrovaný repertoár frekvencí a vybere pro vás tu příslušnou, odpovídající danému problému tak, aby znovu zharmonizovala buňky a vyrovnala váš fyziologický stav. Úžasný, nesmyslíte?

Některé naše orgány se regulují při frekvenci 12 Hz. Jenže, nesjpíš namítnete, že mozek ji bohužel nezachytí. Proto se využívá systému binárních zvukových vln (nerozvádím, najdete je na netu). Chcete-li jich využít k normalizaci svého organismu, poslouchejte je minimálně 8 minut, pokud možno i několikrát denně. Můžete ale klidně i hodinu a dýl.

Výsledky jsou ohromné, uklidníte si mozkové frekvence a tím celý nervový systém, zharmonizujete si hypofýzu, epifýzu a hypotalamus a ucítíte ten rozdíl. Váš organismus totiž uvolní určité chemické substance a mozkové signály provokující mezi jiným uvolnění svalů, zpomalení dechu, snížení tlaku, což může dále zredukovat např. syndrom zvýšené propustnosti střev, snížit bolesti hlavy, žaludku, ustálit tep, atd…

Zpěv některých specifických manter uvolňuje podle Dr. Ranjie Singha (Ind) melatonin, čímž nejen zlepšuje spánek, ale redukuje i nádory a dokonce má schopnost synchronizovat levou a pravou hemisféru. Zní to trochu šarlatánsky, že? Ale když vezmeme v potaz, že vše je energie, není důvod, aby to nefungovalo.

Dál se jich využívá např. při nespavosti, k uklidnění menstruačních bolestí, a lecjakých jiných poruch. Jsou k dispozici i v aplikacích na telefon. Dnes existují také tzv. zvuky 4D, které fungují tak, že krouží kolem vaší hlavy.

Uzemněte se

Nejpůsobivější frekvence jsou frekvence země a oblohy. Takže když chodíte v přírodě bosky – viz můj článek „Co nosíte na nohou“, dobíjíte si energii, pobýváte-li na slunci, prosvětlujete své tělo jeho fotony. Prostě nejlepší terapií je pobyt v přírodě, obzvlášť, když je známo, jak nás rostliny a stromy uzdravují.

Vlastně se živíme, stejně jako ony, světlem, potřebujeme ho prostě k životu. Jsme, jak někteří říkají, „světelné bytosti“. Nezapomínejte ale, že limitujícími faktory toho, aby tyto pokrokové technologie měly efekt, jsou vaše vlastní přesvědčení a víry.

Takže máte-li trable emocionální, psychické nebo i fyzické, vězte, že řešení na ně existují. Můžete si sami najít to, které odpovídá vašemu postoji, nebo si nechat poradit odborníkem. Najdete je pod léčením frekvenční terapií nebo léčbou pomocí nejnovějších metod. Přeji vám k tomu hodně zdaru a budu ráda, když mi sdělíte své výsledky.

 

 

 

 

Darja Favart
Aktivně se zajímám o různé záhady života a vesmíru a nadšeně je předávám všem, kteří se mnou tuto vášeň sdílí. Jsem autorkou několika eBooků : Dejte svému tělu aspoň chvíli pohov , dále Zpoza zrcadla> , a ještě: A co tomu řekly vaše oči a dalších, které najdete na mých stránkách: Něco více se o mně dozvíte zde: >. Někdo z vás už někdy nakoukl za...?>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Jak je vám, když musíte spolknout své ego?

  Naše ego nám často způsobí nejrůznější nesnáze a situace, do kterých nás dokáže dostat se můžou docela vymknout z naší nadvlády. Jsou ale i momenty, kdy se okolnosti zvrtnou natolik, že vám třeba může jít o krk, jako se to stalo mně...

 • Zajímá vás ještě?
 • Rubriky
 • Ahoj na Facebooku
 • Pojeďte se mnou do zemí, kam se dlouho nesmělo, a které jsou opředeny nejrůznějšími bájemi.

  Myslím, že leckteré z mých popsaných zážitků se asi mnoha lidem prožít nepodařilo a už jistě nepovede, a že v mé poslední e-knížce vy, kteří se v obíhání zeměkoule vyžíváte, jistě najdete ojedinělé a netradiční zajímavosti.

 • Vite, proč si ve vztahu zdánlivě nerozumíte?

  Vesměs se motáme se ve spirále, která nakonec nikam nevede. Mám tedy pro vás četné odpovědi a řešení, stáhněte si je zdarma.

 • Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine

  Rozhodně si nemůžete nechat ujít četbu mého eBooku! Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine, ať se bráníte nebo oddalujete pomyšlení na svou další pouť za hranicí viditelna.

 • Vezměte otěže svého života do rukou a tvořte realitu, ve které chcete žít.

  Pokud se vám v hlavě neustále omílají stejné problémy, hloubáte nad minulostí nebo budoucností, nejste k synchronicitám otevřeni a propásnete je. Zkuste si navyknout stále si opakovat teď a zde. Nyní, tady.

 • Vaši miláčci se neztrácejí, když umřou

  Chováte domácí mazlíčky a prožíváte velký smutek, když odejdou? Třeba se vám uleví po přečtení mého eBooku o naších vztazích

 • Neuvěřitelný objev století

  Utajované podzemní místnosti na Machu Picchu, plné pokladu Inků, po kterých už nevědomky přešly statisíce návštěvníků, Objev zapůsobil jako bomba a stále je držen pod pokličkou!