Toužíte i vy po pokračování v komunikaci s blízkou bytostí, která už se ocitla ve vyšších sférách, ale připadá vám to absurdní a neuskutečnitelné?

Předvedu vám, že to není jen vybájený sen, ale naprostá realita!

Jestli prožíváte hořce a těžce odchod svých drahých a zmocňuje se vás beznaděj, jestli na vás padá tíha smutku a úzkost z prázdna a nevíte jak dál, nabízím vám mimořádnou úlevu, kterou pocítíte po přečtení mého příběhu.

Ztráta blízké osoby je většinou velmi bolestivá, ale existují určité okolnosti, které váš zármutek mohou podstatně zmírnit. Záleží na tom, jak dalece jste schopni přijmout už tolikrát zprostředkované zprávy o kontaktech se zesnulými osobami. 

Uvědomili jste si někdy, že truchlení po někom je vlastně projevem sebelásky? Oplakáváme sami sebe, trpíme samozřejmě kvůli sobě samým. Tím, že najednou je vedle nás díra. Prázdno, samota a příšerné, ohlušující ticho. Jsme amputovaní o část sebe.

To vše ale není nutné.

Bojíte se smrti?

Hromada lidí je přesvědčena, že po smrti už dál nic neexistuje, další řada by ráda věřila, ale pochybuje, že by něco ještě po zaniknutí těla mohlo být, protože si to jednoduše nedovede představit, kvantum lidiček slepě přijímá zažitá dogmata pramenící z různých učení náboženských nebo čistě jen z výchovy.

A pak jsou zde i ti, kteří věří a všemi možnými způsoby se snaží získat co nejvíce vědomostí o tom, co se děje po té, kdy přejdeme na druhý břeh, jak vše vypadá, a v jakých podmínkách existence jsme se nyní ocitli.

Tyto a podobné otázky si obvykle začneme klást, až v našem životě dojde k nějaké tragické nebo dramatické události a nám dělá značné potíže se s nimi vyrovnat, aniž bychom trpěli, nebo si zoufali a upadali do beznaděje. Hledáme záchytný bod, něco, co by nás povytáhlo z víru toku, který nás mele.

I já jsem se začala velmi aktivně pídit a to především od chvíle, kdy zemřel můj manžel. Nebojte, dovoluju si vám tento příběh předložit, protože v těchto záležitostech mám své vlastní zkušenosti, takže vám nemíním bulíkovat chiméry, které by mi někdo vybájil. 

vesmír, štěstí

Předtím, jsem měla hlavu plnou otazníků a neustále váhala a pochybovala, snažila se k různým jevům najít logická vysvětlení. Dnes, když slyším někoho hovořit na tohle téma, se už jen s porozuměním usmívám, protože z vlastních prožitků a dojmů, z hmatatelných důkazů, kterých se mi dostalo, vím, jak dalece může vědomí o pokračující existenci pozůstalého osvobodit.

  • Jak se vlastně můžeme dopídit schopnosti komunikovat kdykoliv s někým neviditelným?
  • Jak přestat hořekovat nad jeho ztrátou a nechat se přesvědčit, že i bez něj stojí za to pokračovat dál?
  • Jak uvěřit, že je to dosažitelné každému z nás?

V příběhu, který vám dnes předkládám, a který jsem prožívala se svým kamarádem, vám odkryji část té pravé reality, do které se všichni jednou odebereme, neboť život, který zde žijeme, je pouhou iluzí. Ale především se přesvědčíte, že je naprosto možné nastolit kontakt s bytostí, která se v ní už nachází, uslyšíte, jakým způsobem a za jakých podmínek to lze provést.

Toužíte zůstat alespoň v nehmatatelném spojení se svou maminkou, se svým manželem, bratrem nebo dítětem? Chtěli byste zvědět, jak se jim vede, co dělají, co cítí a vidí? Divit se jejich netušeným schopnostem a radovat se případně z jejich pomoci? Těšíte se na to už netrpělivě?

Všechny ty dohady a otázky, které se vám tak často honí hlavou, vám ve svém eBooku objasním, protože i já jsem se na ně po dlouhodobém pátrání dobrala odpovědí.

Odchod mého manžela vystupňoval na maximum mou zvědavost a nastartoval mé aktivní pátrání po tom, co je potom… a zjistila jsem, že nicota n e e x i s t u j e. Nevěříte? Uslyšíte!

Pročetla a prostudovala jsem hordy knih, vyposlechla leckteré lidské příběhy, asistovala přednáškám, vybírala si jen to, co ke mně promlouvalo, třídila jsem, porovnávala, hledala „pravdu“ a taky logiku, abych pak zjistila, že v této sféře žádná nefunguje. Aspoň ne ta, kterou jsme zvyklí se ohánět my, pozemské lidičky.

Myslím, že toho o této existenční rovině vím dost, alespoň to, co je nám dostupné. Natolik, že jsem se rozhodla za vámi přijít s tímhle příběhem, abych vám umožnila poznat fakta, která vám pomohou překonávat ty nejhorší chvíle po odchodu drahé bytosti.

Jaký užitek z mého eBooku budete mít a jak vám prospěje?

Můj eBook je zde pro vás, aby

  • vám zjevil skutečnost o naší další existenci
  • vám ukázal, jak zůstat ve spojení s těmi, které už nejsou vedle nás
  • vám ulevil a přinesl naději
  • poskytl vám klid v duši
  • Najdete v něm znovu odvahu a energii k pokračování ve svém životě.
  • a v neposlední řadě vás zbavil strachu ze smrti. Budete se na ni dívat zcela jinýma očima. Přijmete ji, jako samozřejmý a prostý přechod na opačnou stranu…

Možná budete mít zpočátku potíže uvěřit, možná racionální úvahy a pochyby zatlačí vaši chuť doufat. Tento příběh je naprosto pravdivý. Není prožit a vyprávěn zbloudilcem, ani snílkem, ale bývalým odbojářem, který se sám snažil o naprostou objektivnost a o co nejvěrnější přenos veškerých událostí a faktů.

Najdete zde spousty odpovědí na otázky, které se vám mnohokrát evokují v běžném životě. Budete sdílet nejdříve nedůvěřivý, ale posléze nadšený přístup mého kamaráda ke komunikaci a projevům jeho zesnulé manželky z druhé strany zrcadla. A navíc se, budete-li si to přát, můžete naučit komunikaci se svými blízkými, podobně jako on.

Představte si, že s vás spadne balvan bolesti, který vás dosud tížil. Nemíníte přece žít v neustálém zármutku pod černým závojem! Nejspíš nechcete trávit nekonečné měsíce oplakáváním toho, co už nelze změnit.

Tak poslyšte, jak toho lze docílit, a uvidíte, jak se vám nekonečně uleví. Upokojíte se. Nové poznání vám přinese balzám na duši, přestanete lkát, budete šťastni, že jste se dostali k těmto informacím a že něco takového můžete prožívat. Jednoho dne si najednou všimnete, že dýcháte volněji...

Což samozřejmě neznamená, že na svého drahého zapomenete!!!

Tento eBook je vlastně takovým učením do proniknutí do vyšších sfér, které vám předávám na názorném příkladu ze života.
Jaká může být jeho cena?

Cena mého eBooku Zpoza zrcadla je 410,-Kč. Ke svým vědomostem jsem se dopracovávala postupně a stálo mě to hodně času. Léta pátrání, ověřování, srovnávání a prostudovávání spousty materiálů. Stejně tak vyslechnutí x příběhů, z nichž ten nejnázornější a nejkompletnější naleznete právě zde. Mám za to, že jeho opravdová hodnota a to, co vám přinese, značně převyšuje jeho cenu. 

Sami máte možná v této oblasti leckteré zážitky a zkušenosti, možná ale ne tak detailní, ne tak rozvinuté a zůstávají vám stále ještě otazníky. Jakmile se však ocitnete v ději někoho, kdo je žije denně na této úrovni, budete pak i na ty své nahlížet zcela novýma očima.

Nejdříve jsem si nebyla jistá, jestli mám takový příběh vůbec vypustit do éteru, protože jsem si představila ty, kteří veškeré poznámky a informace o nehmatatelných jevech šmahem zavrhují. Ale usoudila jsem nakonec, že je zde stále ještě hromada těch, kteří se k nim stavějí s otevřenou myslí a dokážou je přijímat. A tak mé rozhodnutí sdílet tyto vědomosti došlo světla a je zde proto, jak už jsem se zmínila, aby vám na ně umožnilo jiný pohled.

Ve svém příběhu se obracím ke všem. I k těm, co nevěří v naprosté nic. Třeba je nahlodá pochybnost, třeba ucítí autentičnost a pravdivost vyprávění, možná v nich přece jen vyvolá aspoň zvědavost a začnou pátrat. Nemáte co ztratit, i kdybyste se o komunikaci nepokoušeli.

Vžijte se do chvíle, kdy už po pár minutách se vaše případná nedůvěra a obavy rozplývají a vy si odnášíte nové poznatky, pronikáte do podmínek života po smrti, naplňujete se hřejivým pocitem a lehkostí. Budete dojati upřímností a jednoduchostí děje. Ještě teď mám husí kůži jak pralinky při vzpomínce na jeho průběh.

Pokud byste přece jen na konci četby shledali, že vám kniha nesplnila kýžené očekávání, mám pro vás garanci. Vzhledem k tomu, že mi záleží na spokojenosti čtenářů s mými příspěvky, vrátím vám bez otázek peníze. Záleží jen na vás, jen vy rozhodnete, jestli vám stojí za to zbavit se svíravých okovů smutku a hoře, a nahradit je radostným a hřejivým postojem k vaší další existenci. Informace k paralelní existenci jistě nechybějí, ale já vám nabízím autentický opravdový příběh, který pronikne k vašemu srdci, aby vás ujistil o tom, že my prostě nezanikáme.

Ještě neodcházejte, mám pro vás dárek!

Ke svému eBooku vám ještě přidám krásný dárek, bonus v hodnotě 108 Kč. VE SVĚTLE NOVÝCH POZNATKŮ - Současný pohled na akt Stvoření, je výklad, který vás zasvětí do všeobecných pravidel fungování vesmíru a všeho, co se v něm pohybuje. Objasní vám určité jeho zákonitosti a děje. Pochopíte díky němu jak dosáhnout duševní i fyzické rovnováhy a jak sám za sebe přispívat k celoplanetárnímu zvelebení. Jsem si jistá, že vám usnadní mnoho trablí a obtížných situací, protože se naučíte přistupovat k nim jinak.

vesmír, štěstí

Reference

Milá Darjo, jsem v polovině Tvé knihy. Okolnosti mi nedovolily dočíst, ale dnes dokončím rozečtené. Čte se jedním dechem... mrazení po těle doprovází každý další moment, který popisuješ... Mnoho podobností se svými prožitky s maminkou, a s každou další větou, dalším odstavcem, mě prostupuje cosi těžko popsatelného... a přitom známého, vyzařujícího klid a uklidňujícího... jako by písmenka Tebou převedená na papír v sobě nesla skrytou informaci, poselství za tím, co je napsané a co se dostane k těm, kteří jsou otevřeni a připraveni... Děkuji Ti, už teď mi to přineslo mnoho, další dílek do mozaiky.
Klára Martlíková
Autorka mě svojí knihou naprosto pohltila a vtáhla do nepoznaných a přitom, tak lákavých zákoutí lidského bytí a nebytí. Kniha je velmi čtivá a proto jsem ji přečetla doslova jedním dechem. Otevřela ve mně mnoho otázek, které jsem si buď ve své hlavě ještě nechtěla zodpovědět nebo je naopak vědomě zamkla. Doporučuji to především čtenářům s otevřenou myslí a schopností přijmout nebo se alespoň zamyslet nad něčím novým a neuchopitelným. Moc děkuji, že mi tato kniha vstoupila do cesty a já měla tu čest si ji přečíst!
Jiřina Oršlová z Písničkové dílny www.jirinaorslova.cz Souhlasím se zpracováním osobních údajů na webu Darji Favart.
Ahoj Darjo, právě jsem dočetla tvoji knihu. Krásné. Krásné a nadějné pro ty, kteří truchlí nebo nevěří, bojí se smrti. Nahlédnutí za zrcadlo. Život mimo naší dimenzi mne vždy zajímal a v tomto příběhu je krásně výstižen. Přečetla jsem ho jedním dechem. Krásný příběh o lásce až za hrob. Myslím, že by si ho měl přečíst každý, aby si odboural strach ze smrti vlastní i svých blízkých.
Hanka Skarupová terapeutka

OBJEDNEJTE SI KNIHU ZPOZA ZRCADLA JIŽ TEĎ

Pokud vás její téma oslovilo a týká se vás, objednejte si knihu a ulehčete si od tíhy zármutků a beznadějí. Získejte průvodce po neviditelných pěšinkách. Tento eBook může podstatně změnit váš život, tak proč to odkládat?

Chcete-li tento eBook, objednejte si jej IHNED kliknutím zde!

vesmir, enigma, život po smrti