Pohrejte si s čísílkama, aneb co jste zač

Věříte nebo nevěříte?

Jasně, nic novýho pod sluncem, určitě jste se s numerologií už setkali a možná si i vypočítali svá základní čísla. Jestli ještě ne, teď k tomu máte příležitost. Ověříte si nebo objevíte povahové rysy, které vás charakterizují. Možná vás překvapí, ani jste je nečekali, udiví, možná zklamou, ale to je dobře, protože se aspoň budete moct nad nimi zamyslet a začít je přetvářet.

Jestliže se, stejně jako já, aspoň trochu zajímáte o fungování vesmíru, už víte, že vše, co v něm existuje, je pouhá energie, která má různé vibrace. To už je neoddiskutovatelný a vědecky dokázaný fakt.

Čili jak čísla, tak slova, barvy nebo hudební tóny a vše ostatní, včetně vás a mě, jsou vlastně pouhé vibrace energie a tím pádem ovlivňují naši povahu a svým způsobem i náš osud. Myslíte si, že je blbost těmto věcem věřit? Ověřte si.

Kolikátého jste se teda narodili?

Každý máme své osudové číslo a číslo, které nás nějak „pronásleduje“. Pokud  jste se s tím ještě nesetkali, hned vám řeknu, jak se vaše nejdůležitější číslo vypočítá a čemu odpovídá. Takže si sečtěte všechna čísla data svých narozenin. Př:  21. 11. 1967 = 28, 2+8 = 10 , 1+0 = 1  vaše osudové nebo životní číslo je 1.

Nesčítají se konečná čísla 1+1, 2+2 a 3+3, která byla podle Pythagora posvátná. Váš výsledek bude 11, 22 a 33  a příslušný komentář k nim najdete dole. 

A jestli jste si udělali minulý test s kreslenými ptáčky a ztvárnili jich určitý počet, není to náhoda, určitě něčemu odpovídá. Zamyslete se nad tím číslem, jestli vypátráte, čemu ve vašem životě může odpovídat.

A  ještě k poslednímu testu – stejně tak existují případy, kdy děti sice žijí ve čtyřčlenné rodině, ale na výkrese, nebo když mají něco vyjádřit číselně, se prakticky pokaždé objevuje např. trojka. Číslo, které jim jaksi patří, míchá se jim do života.

Životní číslo vám umožňuje pochopit váš úděl a případně ho transformovat. Hádám, že se mezi vámi najdou jedinci, kteří po přečtení svého profilu namítnou, že se v takovém rozboru vůbec nepoznávají. Je víc, než pravděpodobné, že jste se vymanili z minulosti, kdy vám vaše číslo „sedělo“, kdy bylo účinné.

Jestliže máte např. číslo charakteristické pro finanční záležitosti zcela jistě se během vašeho života vyskytla nebo teprve nastane situace, kdy bylo nebo bude číslo „akční“. Je to zákonitost. Pochybujete? Zkuste si to. Já jsem tomu zpočátku moc nedůvěřovala, ale byla jsem vyvedená z omylu.

Lidé, jejichž č. je jedna, jsou kreativní, což ale neznamená, že to bude za každou cenu náplní jejich práce. Prostě jen mají tvořivost v sobě, jsou talentovaní. Ať už jde o malířství, hudbu, psaní, dekoraci nebo cokoliv jiného.

Jak se jmenujete teď?

 Víte, jak se sčítají čísla našeho jména? Vysvětlím, ukážu. Napište si na kus papíru abecedu tímto způsobem:

1          2          3          4          5          6          7          8          9

A         B          C         D         E          F          G        H         I

J          K          L          M        N         O        P         Q         R

S          T          U          V         W        X         Y         Z

Pod ně celé své jméno. Vdané ženy berou v úvahu poslední, které nosí, rozvedené své rodné. A sčítejte zvlášť samohlásky a souhlásky.

Takže třeba ALICE nám dá : 1+3 + 9 + 3 + 5 = 21 → 3

ŘÁDKOVÁ : 9 + 1+ 4 + 2 + 6 + 4 + 1 = 27 → 9

Přičemž č. 3 je číslo výrazu, představuje energii, kterou kolem sebe vyzařujeme a kterou působíme na ostatní.

A č. 9 je č. osobním, č. naší duše a průměrem čísel minulých životů.

Když je sečteme, dostaneme 12, čili  zase 3, neboli č. realizací, které poukazuje na to, co máme v tomto životě udělat.

Už jste si spočítali své životní číslo? Dnes se budeme zabývat především jím. Tak jdem na to. Vypíšu vám teď charakteristiku každého č. a vy si zjistíte, jak dalece vás vystihuje. Podotýkám, abyste nebyli překvapeni, že každé č. má svůj líc a rub – tedy pozitivní i negativní stranu. A že není dobré, nebo špatné číslo. Nikdo nejsme přece zcela bílí nebo úplně černí, že jo?Energie č. 1
Odpovídá především silné individualitě, jeho nositel je ambiciózní, aktivní, akční, je autoritou, má tvůrčí schopnosti, ale je někdy nervózní, netrpělivý, tvrdohlavý. Má v sobě sklon k vůdcovství, vytrvalosti, někdy egoismu. Všechna čísla 1 představují velice nezávislé jedince.

Č. 2
Podstatný je pro něj partnerský a rodinný život, přátelství, společenství, spolupráce, často oplývá dobrou náladou, bývá v pohodě. Důležitou roli  pro ně hraje taky plodnost, je citlivý, diplomat. Někdy naivní, důvěřivý, no což občas doplatí, posuzuje, je hádavý, dost často zažívá podvádění a odloučení.

Č. 3
Tihle lidé velmi rádi komunikují, předávají zajímavosti, vzkazy. Jsou šarmantní, nadaní na obchodování, extroverti, veselí, společenští, velkorysí, často jsou kultivovaní. Druhou stranou ovšem u nich je rozptýlení do různých aktivit, manipulace, případně utrácení. Někteří jsou oportunisti.

Jistě teď leckdo z vás vzkřikne „ já teda rozhodně oportunista nejsem!!!“ což je bezva, protože to znamená, že jste už překonali tyto své stíny a ubíráte se za světlem. Pochopili jste.

Č. 4
Pracovití, obětaví, zajímají se o finanční záležitosti, usilovní, disciplinovaní, organisovaní, metodičtí, opatrní, jsou stabilní, zodpovědní, někdy chatrného zdraví. Rubem u nich je strnulost, rutina, zatvrzelost, všednost a přízemnost.

Č. 5
Potřebuje svobodu, jeho nositel je bystrý, odvážný, předvídavý, upřímný, inteligentní. Má rád nové zkušenosti, je silně emotivní, jezdí rád do ciziny. Samý bezva vlastnosti, ovšem občas může být nestálý, extremista, extravagantní agresívní, případně zanedbávat povinnosti, propukat v hněv a být netrpělivý.

Č. 6
Je zatížený na rodinný život, zodpovědný, ochotný posloužit, bude se realizovat ve svazku, manželství, ve vztahu k ostatním. Je upřímný, má srdce na pravém místě, miluje krásu, umění. Mohou to být idealisté, jsou emotivní, křehcí, slabí, příliš důvěřiví, váhaví, dostávají se do konfliktů a někdy upadají do deprese.

Č. 7
Mají lidé chápaví, empatičtí, rádi se vzdělávající, a přestože jsou intelektuálně zaměření, jsou otevření spiritualitě a duševně založení. Právě tím, že se zajímají o nové oblasti. Lidumilové, rozvážní, velkorysí, talentovaní, ale taky skeptičtí a nároční, mají rádi moc, jsou to často samotáři, introverti, třídí mezi lidmi, jsou někdy příliš nezávislí a taky propadají hněvu. Pokud jsou momentálně ještě příliš racionální, čeká je s největší pravděpodobností duchovní vývoj.

Č. 8
Charakterizovaní touhou ovládnout hmotu, mít moc a peníze, pracovní úspěchy. Jsou odvážní, akční, bystrozrací, logičtí, někdy pyšní, labilní a dokonce mohou mít i sklony k přísnosti a tyranii. Nesnášejí nespravedlnost, dopouštějí se výstřelků.

Pozor na zbankrotování, ztrátu peněz, přílišnou moc,  přílišné zatížení na materiální hodnoty. Tato karma slouží vlastně k tomu, aby se nositel osmičky naučil ovládat hmotu.

Č. 9
Tito lidé se vyznačují snahou po dosažení vědomostí, pravdy, a moudrosti. Často oplývají velmi dobrou představivostí, inteligencí, jsou humánní a velkorysí. Je pro ně typická trpělivost, dokáží odpouštět a soucítit. Jejich negativní stránkou může být přílišné snění, stáhnutí se do sebe. Jsou moralisté, tvrdohlaví, někdy mlčenliví, dělají si iluze, někdy mohou být velmi autodestruktivní. Jsou-li ve chmurné náladě, mohou mít sklony k sebezničení.

Č. 11
Mají lidé s velkými ambicemi, pevný charakter, jsou schopni velkých činů, V partnerství mohou sice vyvinout velký potenciál, ale nežije se s nimi příliš lehce, protože nesnášejí omezení, zákazy, jsou impulzívní a netrpěliví. Hmotné otázky ho příliš nezajímají. Vtělují se, aby přinesli nový pohled na svět.

Č. 22
Naplňují vesmírný řád, stavějí, tvoří a mají plány na vysoké úrovni. Pro celou zemi, případně pro celý svět. Bývají to géniové nebo naopak blázni. Jsou mocní,  hyperaktivní, psychicky rozháraní a měli by si dát pozor na své ego. Jsou schopni udělat velký kus práce, protože je charakterizuje překypující energie.

Č. 33
Energie tohoto čísla je vyhledávaná, jsou to jedinci, kteří hodně dávají, mají velkou energii, kterou by měli orientovat k lidstvu. Negativum – kopírují ostatní.

„Nohsledi“

A dostáváme se k tomu druhému číslu, které nás provází a stejně tak má jistý vliv na náš charakter a na události v našem životě. Mohou to být třeba často nebo stále se opakující čísla, např. vašeho telefonu, poznávací značky, domu, faktur, atd…

Na vás pak je, abyste pochopili, proč se vám ustavičně „pletou pod nohy“. Pravděpodobně proto, aby vás upozornily na kvality, které vám chybí, nebo naopak na vaše nedostatky. Vesmír nám neustále posílá znamení, ale my jsme k nim často hluší a slepí, protože jsme k těmto praktikám nebyli vychovaní. A leckdy by nám to mohlo dost pomoct, máme-li touhu na sobě zapracovat.

Například je-li vaše životní č. 2, které má sklony k partnerskému životu, ale  žijete stále sami, znamená to, že jste ještě nepřekonali určité své blokující rysy. A provází-li vás např. č. 6, které rovněž představuje rodinný život, koukněte se na záporné vlastnosti č. 6 (emotivní, váhavý, důvěřivý, konfliktní) a uvědomte si, co z nich ještě ve vás přetrvává.

Naopak jsou čísla, která ve vašem životě mohou naprosto chybět. Dejme tomu, že se vám skoro nikdy neobjevuje např. jednička. Znamená to, že vůbec nejste kreativní, nebo se vás neprojevují jiné charakteristické rysy tohoto čísla.

Setkala jsem se s případem, kdy jak matka, tak obě děti, měli č. 7. Tento případ může mít rovněž určitý význam a sice buď se spolu mají něčemu naučit, nebo se společně vyvíjet – 7 má spirituálního ducha. A to, i kdyby neměli stejnou povahu.

Synchronicita

Zmínila bych se ještě ráda o synchronicitách. Nevíte, o co jde? Někdo jim přikládá velkou důležitost. „Vzbudím se ve 4h 44min.“ „Kouknu na hodiny, je 11h 11min.“ „Auto přede mnou má značku 5588.“, atd…

Když se pak těchto lidí zeptáte, jestli tato čísla něčemu v jejich životě odpovídají, vzpomenou si třeba na určitou událost z minulosti. Ale není to tak pokaždé a neměli byste tomuto jevu přikládat přílišný význam. Může to taky být vzkaz „shůry“, upozornění na něco, varování, ale nemusí.

Znám jednu velmi intuitivní otevřenou duši, která sestavila seznam opakujících se součíslí a doplnila každé příslušným významem. Je na vás, jestli tomu chcete věřit, nebo ne.

Je fakt, že mě osobně, i když ji znám a vím, že je velice spirituálně založená a „dobrá“, to nijak nevzrušovalo a nepřikládala jsem tomu moc pozornosti. Ovšem když se mi už asi po 20. objevily samé dvojky, pak pětky a nakonec čtyřky, podívala jsem se na její stránky a opsala si význam.

Ale protože ve mně přebývají stále ještě zbytky karteziánského ducha a mám potřebu takové věci kontrolovat, řekla jsem si „no uvidíme“. A viděla jsem a nestačila se divit. Když se vám zrcadlová součíslí objeví jednou, maximálně  dvakrát, řekla bych, že o nic nejde.

Jestli se ale úkaz opakuje, jako u mě, už se nejspíš bude jednat o nějaké upozornění.  Nesmíme si totiž chtít za každou cenu interpretovat jakékoliv fenomény, abychom neupadli do bludů. Já se tím nehodlám nadále nijak zvlášť  zabývat, přestože je často vídám, a spíš nenuceně čekám, co se z toho vyvrbí.

Numerologie je celá věda, podstatně složitější a obsáhlejší. Já jsem vám zde udělala jen nástin toho nejběžnějšího, a doufám, že jsem aspoň troškou přispěla k náhledu do vašeho nitra.

V příštím článku budete mít zase možnost otestovat si své já podle toho, co jíte a co nosíte. Už se těšte!

Darja Favart
Aktivně se zajímám o různé záhady života a vesmíru a nadšeně je předávám všem, kteří se mnou tuto vášeň sdílí. Jsem autorkou několika eBooků : Dejte svému tělu aspoň chvíli pohov , dále Zpoza zrcadla> , a ještě: A co tomu řekly vaše oči a dalších, které najdete na mých stránkách: Něco více se o mně dozvíte zde: >. Někdo z vás už někdy nakoukl za...?>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Cestujte se mnou do tajuplné země!

  V této době, kdy oblétávat zeměkouli není zrovna nejjednodušší, vám místo toho nabízím alespoň počteníčko o všelijakých svých zážitcích ze zemí, kam byl kdysi přístup zcela vyloučen.

 • O co, že do toho pořádně nevidíte!

  Neváhejte a začtěte se do mého eBooku, který vám jistojistě poskytne osvětlení a rady, jak si v dosavadním neuspokojivém partnerském vztahu vytvořit soulad a pohodu. Potýkáte se s otázkami proč se nám děje to a ono a proč si vlastně zdánlivě nerozumíte? Mám pro vás četné odpovědi, stáhněte si je zdarma.

 • Někdo z vás už někdy nakoukl za…?

  Mé odhalení toho, co vás čeká a nemine za hranicí viditelna vás může jen povzbudit, rozveselit a zpříjemnit vám pohled na tuhle nepopulární tématiku. Tak neváhejte a začtěte se, jsem si jistá, že vás uklidní, zbaví úzkosti a zodpoví spousty vašich otázek.

 • Budoucnost si vybíráme za plného vědomí

  !

 • Naši domácí mazlíčci se neztrácejí

  Chováte domácí mazlíčky a prožíváte velký smutek, když odejdou? Třeba se vám uleví po přečtení mého eBooku o naších vztazích a možnosti komunikace s nimi.

 • Záhada utajovaného vchodu pod Machu Picchu

  Když jsem před lety při své první návštěvě Peru procházela jeho nejznámějším archeologickým nalezištěm, netušila jsem, že se pode mnou nacházejí prostory obsahující všestranné bohatství...

 • Zajímá vás ještě?
 • Rubriky
 • Ahoj na Facebooku