Ovlivňujete neustále vesmír, víte to?/1

pozitivné myšlení působí na celé universum celý

Aneb jsme zodpovědní za vše, co kolem nás existuje
Část 1.

Jak to, že každým okamžikem působíme na dění v celém svém okolí? Už jste si někdy položili tuhle otázku? A vlastně, víte vůbec, že tomu tak je? Uhodli byste, jakým způsobem k tomu dochází? Možná to už dávno víte, a kdo ne, přečtěte si další řádky.

Pokud pochopíme, že máme na svědomí veškeré události ve vesmíru, je nám jasné, že máme taky zodpovědnost ke všemu existujícímu. Ve svém předchozím článku o kmitání zmiňuji, že vše je pouhá energie včetně našich myšlenek, úmyslů a emocí. Je třeba vědět, že jakmile vyšleme jakoukoliv vibraci, vesmír nám na ni odpovídá.

Už jste si to někdy vyzkoušeli? Já ano, x krát. Někdy i nevědomky a porozuměla jsem tomu třeba teprve zpětně. Obzvlášť účinné jsou reakce na vlny vyslané jen tak, jakoby mimochodem, bez nějakého lpění. To jsem pak vždycky byla velice mile nebo i nemile překvapená, když jsem odezvu rozpoznala. A vy? Jaké máte vy zkušenosti s interakcí kosmu?

Můžete si toho všimnout, když ve svém životě prožíváte období nějakého utrpení. Někdy v něm setrváváte a možná jste si přitom už uvědomili, že všechny myšlenky a emoce, které se k nim vztahují, jsou vlastně výsledkem rozvibrování, které jste předtím vytvořili. Je to reakce na vaše předchozí akce.

víra, moc vědomí

Poslední dobou jsem se setkala s více osobami, které se mi svěřily s tím, že se jim v životě opakují stále stejné situace, že na své cestě musejí pokaždé podstupovat ty samé zkoušky. Což právě dokazuje, že vesmír odpovídá na naše vyslané vlnění – akce. Pokud v sobě nosíme nevyjádřené myšlenky, pocity nebo emoce vztahující se k minulosti, ať už jsou radostné nebo smutné, vesmír nám na ně odpovídá.

Ale vězte, že jakmile vyzařujeme obsah svého nitra za čas a prostor, za hmotu, působíme jím na veškerou už existující energii. A to jak v pozemském, tak v mimozemském světě. Naše energie není omezená pouze na naši pidiosobu, na náš pidiživot, ale dosahuje na veškeré vesmírné dimenze.

Čili jako lidské bytosti máme pro celé stvoření zásadní význam a proto je velmi důležité pěstovat lásku, dobrotu, soucit, laskavost, neboť všechny tyto pocity zvyšují naše vibrace, a ty pak vyzařují do celého vesmíru. Tímto způsobem dochází k postupným celkovým přeměnám.

Proč? Prostě proto, že všichni jsme božští lidé.

Být božským člověkem znamená, že si řeknete „ano, jsem člověk, žiji v této pozemské úrovni, ale zároveň jsem bůh, protože vím, že cokoliv ze sebe vyšlu, má přímý dopad na celý vesmír“. Svými vibracemi živíme vše stvořené. Jestliže soustředíme své myšlenky např. na lásku a laskavost, posilujeme a živíme je všude tam, kde už existují, ve všech dimenzích i mimo Zemi.

Je tedy velmi důležité plně pochopit, kým jsme. Nejen lidskými, ale zároveň božskými bytostmi. Všichni v sobě máme tuto část světla, která je absolutně neomezená a která nekončí u naší hmotné vrstvy.

Tím pádem nepřetržitě ovlivňujeme vše živé. Zvířata, stromy, minerály, rostlinstvo.

svoboda, čas

Možná jste si někdy všimli, jak reagují vaše rostliny v období, kdy vám zrovna není do skoku. Vypadají zvadle, někdy dokonce jakoby skoro umíraly. Protože je zasáhly vaše vibrace. Ale ty se neomezují pouze na váš interiér, přesahují jej do dalších existujících říší.

Dnes víme, že na jiných úrovních existují jiné bytosti a i ty musejí trpět vliv našeho myšlení.  Říkám trpět, protože mám za to, že velkou většinou je spíš negativní, nebo se pletu? Co myslíte vy? Zkusili jste někdy pozorovat, co během dne prochází vaší hlavou?

Divíte se, proč byste si měli zvyšovat své vibrace?

V dnešní době globálních proměn je důležité pochopit nutnost zvyšování svých vibrací. Upřednostnit v sobě složku božství. Nakonec, jestli jste si to ještě neuvědomili, mají také primární vliv na naše zdraví.

Namítnete jistě, že žijeme v určitém systému a jak v něm tedy své vibrace zvyšovat?  Každý systém potřebuje ke svému chodu nějakou energii. Mechanický, elektronický, informatický, elektrický, náboženský, politický, finanční nebo duchovní. Prostě všechny. Odkud se v nich bere?

měníme svět

Tou energií jsme my. Takže jestli chceme, aby náš systém postupoval trochu opravdovější, duchovnější cestou v bratrství, jednotě, pochopení, lásce a soucitu, musíme takovou energii taky vyvinout. Ve společnosti, v jaké žijeme, neexistuje fatalita. Všechno může být přetvořeno našimi energiemi. Můžeme permanentně měnit svět.

Teda nevím, jak vy, ale mám za to, že si to málokdo a málokdy uvědomujeme.

Víte, že máme schopnost tvořit např. láskyplného kolektivního ducha, který bude mít dopad na celý vesmír? Ale stejně tak negativního, když třeba trpíme. Všemi svými odmítavými, zápornými emocemi živíme kolektivní podvědomí o stejných nízkých vibracích. A to ať už pozemské nebo na jiných úrovních.

Čili je maximálně důležité si neustále uvědomovat, co vysíláme, protože, jak už jsem se zmínila, umocňujeme tím stejné, už existující energie. Krmíme je. Společným zvyšováním láskyplných a mírumilovných frekvencí posílíme kolektivní podvědomí a tímto způsobem se postupně podaří přetvořit a povýšit vibrace celého lidstva. Proces začíná v nitru každého z nás.

Nechápete, proč se vám něco nemilého přihodilo?

Co když vás neustále napadá spousta všelijakých otázek? Buďte bez starosti, je to lidské. Ve skutečnosti jde o nedůvěru vašeho ega. Ale pokud chápete, že žijete v lásce, a že vesmír vám na ni odpovídá, dojde vám, že si můžete důvěřovat a je zbytečné leckteré dotazy neustále omílat.

Já jsem si jich svého času taky kladla spousty. A samozřejmě jsem si na ně tenkrát nedokázala uspokojivě odpovědět. Neznala jsem kosmické zákony akce a reakce a potýkala se s nejrůznějšími zápornými emocemi. Rozčilení, zlosti, smutky, lítosti, vypotřebovala jsem celou paletu. Až do doby, kdy jsem se konečně začala o fungování kosmického bumerangu zajímat z blízka

A tak vám můžu jen poradit, abyste se orientovali k tomu, co s vámi souzní, k tomu podstatnému, co ve vás vzbuzuje vzrušení, co chcete žít a uvidíte, že na to opět dostanete příslušnou odpověď.

A nezapomínejte, že pokud o něčem pochybujete, nebo se obáváte zítřka, vesmír vás postaví před okolnosti, které tyto strachy a pochyby ještě znásobí. Proto je důležité si důvěřovat. Mezi vesmírem a námi není hranice.

Není důležité nějaké praktikování a věření, důležitá je víra v sebe, ve vesmír, v božského člověka, kterým jsme a který je nositelem této světelné energie. Ta, kterou cítíte ve svém nitru. Jistě se mnou budete souhlasit, že není nutné chodit na speciální místa a provádět rituály. Nejkvalitnější praxe, která sahá za hranice všeho představitelného, spočívá právě v důvěře v sebe sama a v to, co nám vesmír každým okamžikem nabízí.

zdraví, láska, štěstí

A to, i když se nejedná pokaždé o příjemnou záležitost a přestože nám život předkládá spousty zkoušek, událostí, učení a zkušeností, které si často interpretujeme jako něco zatěžkávajícího. Nejdůležitější je si uchovat víru v božství, které sídlí v nás samotných, ve vesmírnou energii, kterou si nosíme uvnitř. To je ta pravá praxe a je úplně jedno, kde ji žijete. V přírodě, doma nebo v chrámu.

Dnes, když narazím na nepříjemnou záležitost nebo se nacházím v bolestné situaci (jak vidno, stále jsem se ještě nenaučila vysílat pouze radostné a pohodové vlny), nekladu si už sice otázku proč, ale spíš JAK, neboli jak, kdy přesně a čím jsem se zase dopracovala k tomu, že se mi to přihodilo. Zkuste si to taky, postupně se vám bude dařit vyhnout se svým odmítavým reakcím. Samozřejmě nepočítejte s tím, že to bude hned.

Tok energie

Nemyslíte, že bychom tedy měli přestat lpět na všem možném a oddat se příjmu správných energií a vedení? Snášejí se na nás vlastně stále. Ale často nám ego skrze naši osobnost, která váhá a pochybuje, brání v tom, aby se k nám prodraly.

Zmítáme se v dotazech „zasloužím si to nebo ne“, „ je to pravda, není to nějaká léčka“? Odpověď vám na to dám tu samou: důvěřujte si, řekněte si, že tyto energie jsou zde v každém případě pro vás, i když zrovna pochybujete nebo se nacházíte v těžké chvíli. A přijměte je.

Ego

Namítnete mi asi, že nevíte, jak zosobňovat lásku v naší společnosti a podmínkách, ve kterých se vyvíjíme? Protože většinou možná z vlastních zkušeností víte, jak často je láska podceňována, zesměšňována, nebo některým dokonce neznámá a tak se uzavíráme do sebe na obranu před zranitelností.

vira svoboda, vesmir

Samozřejmě, všichni jsme si už „užili“ nějaké to zklamání, frustraci, zhrzení a dle těchto utržených ran a zkušeností máme tendenci k sebeobraně, poněvadž už znovu nechceme trpět. Tím ale reaguje osobnost člověka (čili ego) a zabraňuje tak vlastně tomu, aby se věci staly, tak jak mají.

Takže, pokud vám můžu poradit, neulevujte si, byla by to jen úleva zdánlivá. Děláte-li si totiž tzv. ochrany, oddalujete pouze na později situaci, kterou budete stejně muset jednou zakusit. Tím vlastně bojujete proti nutnému prožitku, a jelikož jste se vzpěčovali, vesmír vám jej v každém případě předhodí znovu. Třeba stokrát.

Ať už prožíváte cokoliv a jakkoliv těžkého, jsou to zkušenosti, kterými máte projít, abyste si z nich vzali poučení. Takže je lepší mít to za sebou, i když jde někdy o velmi palčivá muka. Což ze svých četných zkušeností můžu bohatě potvrdit. Krunýře si nedělám a někdy si myslím, že to už nevydržím.

Já vím, přimět se k přeměně svých myšlenek, když jste ve zdánlivě neřešitelné situaci, která se táhne nekonečně a bez světýlka no konci tunelu, je sice bezva rada, ale mít k tomu sílu, vůli a touhu je otázka jiná. Po určité době se vypaří do nenávratna a vy se v tom plácáte, jak ryba na suchu.

Ovšem na druhé straně, představa, že by se mi měl podobný stav pocitu beznaděje znovu opakovat, kdybych si proti němu hledala nějaké „ochranné vajíčko“ a bránila se těm prožitkům, mi pokaždé, když už se k nějaké podpůrné metodě chci odhodlat, nahání husí kůži a dožene mě k tomu, že toho nechám a s větším či menším (poslední dobou spíš tím druhým) úspěchem se s tím peru s holýma rukama. Nebo s obnaženou duší?

Ale je to, bohužel, nevyhnutelné.

Rozdáváme!

Dáváte-li lásku dle svých nejlepších schopností, i když není vnímána tak, jak vy ji nabízíte, nepotřebujete si k tomu dělat žádné ochrany. Ani k jejímu přijímání, ani k rozdávání. Je třeba ji jen přinášet a nic neočekávat, poněvadž jinak právě trpíme a snažíme si dělat želví krunýř.

A nechtějte se ani bránit před dalšími prožitky, nepěstujte si nedůvěru, protože to jsou reakce omezující vše, co můžete poskytovat ale i dostávat. Oklešťují celou vaši bytost. Pokud můžete, snažte se raději pokračovat v bezpodmínečném dávání.

pohlazení po duši

Rozdávám a druhý si s tím naloží, jak potřebuje. Může to přijmout nebo ne, může si to interpretovat po svém způsobu, dle svých prožitých zranění, šoků, dle svého pojetí lásky. Nezáleží na tom. Vy víte, že jste vykonali akt lásky a to je na celé věci to nejdůležitější.

Představte si, že kdyby si každý, kdo vidí, že jeho vyslané city nejsou přijímány tak, jak by si představoval, dělal ochranu. Úroveň láskyplných vibrací by povážlivě klesla. Takže jak se rozhodnete?

Pokračování v druhém dílu

Darja Favart
Aktivně se zajímám o různé záhady života a vesmíru a nadšeně je předávám všem, kteří se mnou tuto vášeň sdílí. Jsem autorkou několika eBooků : Dejte svému tělu aspoň chvíli pohov , dále Zpoza zrcadla> , a ještě: A co tomu řekly vaše oči a dalších, které najdete na mých stránkách: Něco více se o mně dozvíte zde: >. Někdo z vás už někdy nakoukl za...?>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Jak je vám, když musíte spolknout své ego?

  Naše ego nám často způsobí nejrůznější nesnáze a situace, do kterých nás dokáže dostat se můžou docela vymknout z naší nadvlády. Jsou ale i momenty, kdy se okolnosti zvrtnou natolik, že vám třeba může jít o krk, jako se to stalo mně...

 • Zajímá vás ještě?
 • Rubriky
 • Ahoj na Facebooku
 • Pojeďte se mnou do zemí, kam se dlouho nesmělo, a které jsou opředeny nejrůznějšími bájemi.

  Myslím, že leckteré z mých popsaných zážitků se asi mnoha lidem prožít nepodařilo a už jistě nepovede, a že v mé poslední e-knížce vy, kteří se v obíhání zeměkoule vyžíváte, jistě najdete ojedinělé a netradiční zajímavosti.

 • Vite, proč si ve vztahu zdánlivě nerozumíte?

  Vesměs se motáme se ve spirále, která nakonec nikam nevede. Mám tedy pro vás četné odpovědi a řešení, stáhněte si je zdarma.

 • Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine

  Rozhodně si nemůžete nechat ujít četbu mého eBooku! Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine, ať se bráníte nebo oddalujete pomyšlení na svou další pouť za hranicí viditelna.

 • Vezměte otěže svého života do rukou a tvořte realitu, ve které chcete žít.

  Pokud se vám v hlavě neustále omílají stejné problémy, hloubáte nad minulostí nebo budoucností, nejste k synchronicitám otevřeni a propásnete je. Zkuste si navyknout stále si opakovat teď a zde. Nyní, tady.

 • Vaši miláčci se neztrácejí, když umřou

  Chováte domácí mazlíčky a prožíváte velký smutek, když odejdou? Třeba se vám uleví po přečtení mého eBooku o naších vztazích

 • Neuvěřitelný objev století

  Utajované podzemní místnosti na Machu Picchu, plné pokladu Inků, po kterých už nevědomky přešly statisíce návštěvníků, Objev zapůsobil jako bomba a stále je držen pod pokličkou!