Nejlepším lékem je…? Jste vy sami!

Aneb 6 rad, jak se vyhnout stresu a depresi.

Divíte se? Klidně se nedivte!

Dnes pro změnu z jiného soudku.
Možná se zeptáte, jak to zase souvisí s tajemstvími vesmíru.
Jak jsem už podotkla ve své e-knížce „Dejte svému tělu pohov“, mám za to, že naše tělo, věrná kopie uspořádání vesmíru, podléhá jeho zákonům a dle známého výroku z Bible „jak v nebi, tak i na zemi“, neboli jak nahoře, tak i dole, reaguje obdobně.

Jak pro makroskopickou, tak pro mikroskopickou soustavu platí stejná pravidla. Naše buňky obsahují informace o celém organismu, konexe v našem mozku fungují na stejném principu, jako ty vesmírné.

Takže to jen tak na vysvětlenou k oněm tajemstvím vesmíru. Neboť o našem těle ještě zdaleka nelze říct, že by neskrývalo lecjakou dosud neprobádanou záhadu.

Ale k věci. K této sérii článků mě inspiroval francouzský kardiolog a výživář, Dr. F. Saldmann, autor několika bestsellerů, který navrhuje jednoduché, všem přístupné metody, jak co nejlépe využít svého zdravotního kapitálu.
A tak jsem si řekla, že, v dnešní ne zrovna jednoduché době, se s vámi o některé podělím.

Pokud se o své tělíčko staráte, leckteré z nich pro vás možná nebudou novinkou, ale jsem přesvědčená, že si mezi nimi najdete přece jen něco užitečného.

Cituji: „Aniž bychom to tušili, je naše tělo, i přes přehnanou a systematickou medikalizaci, naším největším samouzdravujícím zdrojem. Oplývá neslýchanými schopnostmi, nekonečně účinnějšími, než spousta léků. Stačí je aktivovat: objevením pohybů, které léčí, vhodných potravin, tajemství periodického půstu, zapomenutím na diety, stlačením určitých nervových bodů, změnou držení těla, atd…“

Čím teda začnem, co vás tak nejvíc zajímá? Dnes nejspíš, zbavit se stresu a deprese. Příště zase třeba jak dynamizovat svůj organismus, předpokládám taky, že někteří z vás budou potřebovat metodu na zhubnutí, nebo jak si trénovat mozek. Tak jdem na to.

Vyhnout se stresu a depresi

„Začněte tím, že na sobě změníte to, co chcete změnit u druhých“                Gandhi

Určitě pro vás není tajemstvím, že jistý systém z nás udělal vesměs příznivce anxiolytik a antidepresiv (už jsem si je taky vyzkoušela), které mají spousty nežádoucích účinků. Návykové, výpadky paměti, snížení libida, neschopnost čelit životním událostem, atd…

Kolikrát už jste si vyslechli „jsem vystresovaný, vynervovaný“? Hádám, že dnes už velká většina z vás ví, jak stres funguje a jak na něj tělo reaguje. Takže jakmile pocítíte různé poruchy v běžných činnostech svého organismu, (např. nespavost, podrážděnost, špatné trávení, obavy), místo abyste se utíkali k lékům nebo kouzelným lektvarům, vyzkoušejte si maximálně jednoduché a bezplatné způsoby, jak ho snížit, případně zklikvidovat.

Přirozené řízení stresu, praktikování štěstí (ale ano, neodmlouvejte, být šťastným se lze naučit), meditace,… . Metod existuje několik.
Zde první:

1) Naučte se mentálně uvolnit
(Umlčte svého vnitřního hlídače)

Spousta lidí v sobě skrývá obrovský potenciál, kterého nikdy nevyužije. Třeba dětské sny, které v dospělosti zapomeneme, a které nás vzdalují od toho, čím opravdu jsme, a tím od našeho štěstí.

Je velice těžké zbavit se podvědomého pohledu laskavé osoby, ale je to cena svobody. Vemte si, kolik dospělých např. dojídá jídlo, i když mu nechutná nebo už nemůžou pod vlivem v paměti zakořeněných vět: „Jez, ať uděláš radost mamince“, „Dojez ten talíř nebo nepůjdeš ven“! Podvědomě mají obavy, že budou méně milováni, jestliže se nepodrobí pravidlům. Naučit se nedojídat svůj talíř a všímat si toho, co opravdu cítíme, je prvním krokem ke štěstí.

Musím říct, že dodnes, po víc než 20ti letech, kdy má mamka už nesdílí tento svět, mi občas mimovolně vyvstane nějaký její příkaz (ne zrovna o jídle) nebo poučení a já si uvědomím, jak hluboko se nám tyto věty vrývají do duše.

Abyste mohli být šťastni, je třeba prolomit viditelná i neviditelná pouta tak, aby život odpovídal tomu, jak vy ho chcete žít. Je to obtížná cesta, která někdy vyžaduje pomoc, protože sami vždy neodhadnete, co vás spoutává.

Už vám někdy někdo řekl naplno, co si o vás myslí? Zareagujete tak, že jste třeba schopni ho prudce odvrhnout jen proto, že vám ukázal pravdu? Vaše obranné mechanismy ho neutralizují. K opravdovému uvolnění je třeba odvážit se vypadat a vystupovat takoví, jací jsme.

2) Pěstujte si štěstí

Veškeré nedávné vědecké výzkumy dokazují, že štěstí je zárukou dlouhověkosti za dobrého zdraví. Šťastné osoby mají delší telomery. Telomery jsou koncovky na našich chromozomech, které se s přibývajícím věkem krátí. Čím jsou kratší, tím, je větší pravděpodobnost různých onemocnění -Alzheimerem, rakovinou, kardiovaskulárním, atd…

Někdo je šťastný s minimem, jiní, v čele obrovského jmění, žijí v chronické depresi (znám oboje). Vypadá to, že záhadnou alchymií někteří zakoušejí nesmírné blaho a sílu. Vnější události se jich dotýkají jen nepatrně a oni disponují fantastickou mocí: schopností být šťastni za většiny životních okolností. K dosažení tohoto stavu, který totálně změní hodnotu života je ale třeba se podřídit určitému průběhu cesty.

Možná máte v okolí známé, kterým se konečně podařilo dosáhnout svých snů. Trvalo jim to roky. Byli si jisti, že jakmile dosáhnou svého cíle, budou přešťastni a zažijí nirvánu. A čím víc se přibližovali cíli, tím mocnější byla jejich touha.

Potkáte-li je po pěti letech, touha, kdysi vzniklá nedostatkem, je ta tam. Přesně jako výherci v loterii, kteří najednou nevědí, co s životem, jaký smysl mu dát, když mají vše, nač si pomyslí. Nebo jako předčasný důchod, kdy se obzor zužuje den po dni.

A to je ten paradox. Honíme se za ideály, a když jich dosáhneme, motor touhy zhasne. Pohonem štěstí je právě touha, což vlastně celou záležitost komplikuje. Čas, kdy jsme šťastni, letí hrozně rychle. Francouzský filozof Bergson definuje čas jako nepřetržité vyvěrání nepředvídaných novostí.

Tato definice nám otevírá dveře k tomu, abychom se naučili být šťastni, po tom, co jsme dosáhli všeho, co jsme chtěli. Neustálý pohyb je jedním z klíčů štěstí. Změny nás nutí k neustálým přizpůsobováním, abychom vytvářeli nové rovnováhy, nové způsoby, jak být šťastný. Je třeba se naučit vytyčovat si permanentně nové cíle, vyhledávat a zdolávat další obtíže, abychom se cítili lépe. Běh života nikdy nekončí a štěstí je s ním v synchronii. Nehybnost vše ničí, intelektuální funkce, svalový potenciál, ale i přizpůsobivost ke štěstí.

3) Pozastavte film a prožijte si scénu naplno

Abyste si co nejlíp vychutnali život, naučte se zastavit se a souznít s přírodou, pozorovat scénu na trhu, mějte zvídavý pohled dítěte. Zároveň s tím si všímejte svých smyslů. Sluchu, čichu, hmatu, chuti a zraku. Jaké informace ve vás probouzejí? Soustřeďte se na ty nejpříjemnější a myslete jen na ně.

Dotýkáte se tak malých okamžiků štěstí a věčnosti. Důležité není si scénu vyfotit, abychom ji ukázali ostatním, ale vychutnávat si daný okamžik. Neodkládejte stále na zítřek tyto úmysly. Zastavujte se pravidelně, třeba cestou do práce, nadechněte se vůní kolem sebe (no jak kde, že), pochutnejte si na výborném jídle spolu s přáteli. Prostě nehoňte se furt za něčím.

4) Přestaňte rozžvejkávat negativní myšlenky

Hádám, že i vy omíláte pořád dokola nepříjemné události, které jste právě zažili, anebo vám mysl bez přestávky produkuje úvahy o všem negativním ve vašem okolí? Zkracujete si tím naději na delší život. V určitých případech si holt musíte přiznat, že na danou situaci momentálně nelze najít řešení. Nechte ji na jindy. Ono přijde samo.

Jde o to filtrovat to, co nás opravdu činí šťastnými a co nás nechává lhostejnými. Doporučuji vám vybrat nejlepší okamžik z každého dne a znovu si ho párkrát silně prožívat. Ale zároveň si uvědomte, co jste dělat neměli, na ztráty času, na vše, čemu byste se v příštích dnech a týdnech chtěli vyhnout.

5) Přijměte porážky

V Hardwardu vyučuje profesor, který zdůrazňuje důležitý bod: dosáhnout plnosti i za cenu nedokonalostí a omylů. Je třeba akceptovat četné neúspěchy, aby se nám něco povedlo a především se nenechat odradit. Věci nefungují hned na poprvé, takže v klidu a bez sebeobviňování.

Zato pochopit, proč věc nefungovala, je základem k postupu. Jedno z tajemství štěstí se možná skrývá mezi řádky dětství. Zavzpomínejte si. Jestliže se dítě cítí nedoceněno kvůli prvnímu neúspěchu, je tím zcela zničeno a je zde riziko, že se dostane do začarovaného kruhu neúspěchů a ztratí sebedůvěru.

Je tedy maximálně důležité vyhledávat silné stránky dítěte, aby se o ně opřelo a překonávalo běžné chyby související s učením. Rozvíjení pozitivních myšlenek je důležitým pohonem ke štěstí. Žijte v přítomnosti!

Co mají šťastní lidé navíc?
Prozradím vám pár jejich fíglů, jo?

• vnější okolnosti, jejichž materiální úspěch má na ně velmi malý dopad
• jsou si vědomi toho, že život je provázen obtížemi a integrují je do cyklu své existence
• jsou v souladu sami se sebou, ať už v profesionálním, soukromém, rodinném nebo společenském životě
• udržují své tělo i ducha jako cennosti
• nevyhledávají neustálý souhlas v očích druhých
• jsou ve stálém styku se svými rodinami, přáteli, sousedy
• jsou laskaví, vděční, neposuzují
• mají bohatý vnitřní život: úvahy, spiritualita, náboženství
• vědí, co chtějí a mají přesně určený životní cíl
• ale především žijí pevně zakotveni v přítomnosti, aniž by přežvykovali minulost, aniž by se obávali nebo fantazírovali o budoucnosti

Zní to logicky a jednoduše, že? Jasně, že se k tomu musí člověk propracovávat, obzvlášť, když má na svým „hard disku“ nahraný úplně jiný program.

Štěstí vyplývá z adekvátnosti mezi tím, čím osoba reálně je a jejím životem.
Cílem je být sám sebou, dělat co máme rádi, ať na to okolí nazírá jakkoliv, být pánem svých voleb. Nejděte se na každý den malá těšítka, jak tomu říká jedna má kamarádka. Drobnosti, na které se budete těšit, které vám působí radost.

Nebudeme si nic skrývat, jak jsem se zmínila už na začátku, cesta k tomu, abychom měli rádi sami sebe a druhé, uměli brát i dávat a každým dnem se lépe realizovali, je úmorná.

6) Praktikujte meditaci

Pokud máte trpělivost, a i když ji nemáte, zkuste si chvíli posedět a naprosto zklidnit ducha a myšlenky a vnořit se do hlubin svého nitra. Ve vašem nejhlubším nitru existují mocné schopnosti k samo-uzdravení, o nichž často nevíte. Duch může očividně působit na tělo a změnit stav věcí. Četné studie tak prokázaly, že osoby praktikující meditaci dokážou např. snížit svůj tlak, zpomalit tep nebo zmenšit stres. Každodenní meditace také zvyšuje imunitu a zlepšuje intelektuální i fyzické soustředění. Co vy na to?

A to nejlepší nakonec: zaručeným antistresem jsou v neposlední řadě polibky a masáže, ale o tom až zase jindy. Připadá vám účinnost těchto pár rad málo pravděpodobná? Mám za to, že v tom, co navenek vypadá příliš jednoduše, se právě skrývá efektivita. Vyzkoušejte a uvidíte!

 

Darja Favart
Aktivně se zajímám o různé záhady života a vesmíru a nadšeně je předávám všem, kteří se mnou tuto vášeň sdílí. Jsem autorkou několika eBooků : Dejte svému tělu aspoň chvíli pohov , dále Zpoza zrcadla> , a ještě: A co tomu řekly vaše oči a dalších, které najdete na mých stránkách: Něco více se o mně dozvíte zde: >. Někdo z vás už někdy nakoukl za...?>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Jak je vám, když musíte spolknout své ego?

  Naše ego nám často způsobí nejrůznější nesnáze a situace, do kterých nás dokáže dostat se můžou docela vymknout z naší nadvlády. Jsou ale i momenty, kdy se okolnosti zvrtnou natolik, že vám třeba může jít o krk, jako se to stalo mně...

 • Zajímá vás ještě?
 • Rubriky
 • Ahoj na Facebooku
 • Pojeďte se mnou do zemí, kam se dlouho nesmělo, a které jsou opředeny nejrůznějšími bájemi.

  Myslím, že leckteré z mých popsaných zážitků se asi mnoha lidem prožít nepodařilo a už jistě nepovede, a že v mé poslední e-knížce vy, kteří se v obíhání zeměkoule vyžíváte, jistě najdete ojedinělé a netradiční zajímavosti.

 • Vite, proč si ve vztahu zdánlivě nerozumíte?

  Vesměs se motáme se ve spirále, která nakonec nikam nevede. Mám tedy pro vás četné odpovědi a řešení, stáhněte si je zdarma.

 • Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine

  Rozhodně si nemůžete nechat ujít četbu mého eBooku! Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine, ať se bráníte nebo oddalujete pomyšlení na svou další pouť za hranicí viditelna.

 • Vezměte otěže svého života do rukou a tvořte realitu, ve které chcete žít.

  Pokud se vám v hlavě neustále omílají stejné problémy, hloubáte nad minulostí nebo budoucností, nejste k synchronicitám otevřeni a propásnete je. Zkuste si navyknout stále si opakovat teď a zde. Nyní, tady.

 • Vaši miláčci se neztrácejí, když umřou

  Chováte domácí mazlíčky a prožíváte velký smutek, když odejdou? Třeba se vám uleví po přečtení mého eBooku o naších vztazích

 • Neuvěřitelný objev století

  Utajované podzemní místnosti na Machu Picchu, plné pokladu Inků, po kterých už nevědomky přešly statisíce návštěvníků, Objev zapůsobil jako bomba a stále je držen pod pokličkou!