Nakládáte nějak se svým mozkem? Jak?

Aneb vyhněte se Alzheimeru!

(Pokračování v sérii článků „Nejlepším lékem je… ?“)

„Orgán, kterému dávám přednost na druhém místě je můj mozek“      Woody Allen

Už jste se někdy zamysleli nad tím, že stejně jako si dáváte pozor třeba na své oči, zuby, na svou váhu nebo na nějakou vnitřní poruchu, měli byste se starat i o svůj řídící orgán?

Myslím, že dnes už prakticky všichni, kdo se zajímáte o to, podle jakých principů váš organismus funguje, víte, že náš druhý nejdůležitější orgán – mozek – funguje jen na 10 – 12 % své kapacity, že základní pohonnou hmotou, kterou používá, je cukr a kyslík, že je srovnatelný se všemi ostatními svaly v těle. A tedy jen pro srovnání: chceme-li dosáhnout atletického těla, nestačí dělat kliky každý den, je nutno posilovat i ostatní svaly. S mozkem je to to samé – optimální je trénovat ho každý den.

Divíte se možná, že jsem řekla druhý nejdůležitější orgán. Ne nespletla jsem se. Prvním je střevo. Stačí si přečíst knížky od Giulie Enders „Střevo není tabu“ nebo „Hýčkejte si své střevo a buďte fit“, kde s humorem předkládá své poznatky o jeho funkcích a významu.

Střevo komunikuje nepřetržitě a velmi rychle s mozkem a je prokázáno, že střevní bakterie dokážou produkovat neurotransmitery, které mají na mozek vliv. Ve střevě se např. tvoří 80 – 95 % z celkového množství serotoninu (hormonu štěstí), který, jak asi víte, se podílí na vzniku vašich nálad a jehož nedostatek vede ke změnám vašeho rozpoložení, k depresi, poruchám spánku, podrážděnosti až agresivitě. Ale to dnes rozebírat nemíním, pojďme se vrátit k mozku.

Brnkáme na klávesy, zatímco bychom mohli skládat symfonie. Můžete si vypěstovat své intelektuální schopnosti a svou paměť, podobně jako si nasadit mílové boty, abyste šli rychleji a dál. Můžete působit na sebe, stejně jako na druhé, pouhou mocí myšlenky a soustředění, až se někdy ocitáte na hranici záhadných světů. Už jste takový pocit někdy zakusili?

Je pro nás sice naprosto nezbytný, ale málokdo myslí na to, aby si jej chránil a zvyšoval jeho kapacitu a přitom stav našeho mozku určuje kvalitu života. Zvyšovat svůj mozkový výkon znamená živějšího a reaktivnějšího ducha, trvanlivější paměť, schopnost výkonnější práce atd.

Můžete si pozměnit mozkovou strukturu? Jasně, že jo!

Poznávací rezerva

Vše, co se mění, nás vesměs vzrušuje, stimuluje, případně je nám záhadným. Je faktem, že dobře vyvinutý mozek vlastní „náhradní generátor“, který pro případ poruchy zabraňuje velkému poškození. Tomu se říká poznávací rezerva.

Abyste si zvýšili její efektivnost a posílili neuronové okruhy, je třeba, jak už jsem podotkla, denního cvičení, jako například pokusit se pochopit nějaký vědecký rozbor, který není vaším oborem. Bude vám stimulovat nové mozkové zóny. Stejně tak, jako dělat dvě činnosti zaráz, např. telefonovat a číst noviny (jen ne se svou manželkou, pánové, prosím :D).

Na rozdíl od dosavadních vžitých přesvědčení, nevím, jestli jste už o tom slyšeli, nové neurony mohou přirůstat každý den a to v jakémkoliv věku. Bezva, ne?

Máte tedy na vybranou: nechat mozek s věkem upadat nebo ho dennodenně trénovat. Naše mozková rezerva je v úzké souvislosti s hygienou našeho života, naše poznávací rezerva s vnější stimulací a naše psychicko-afektivní je v přímém styku se společenskými vztahy.

Takže pokud disponujete výbornými mozkovými zásobami, je váš mozek flexibilnější, umožníte si podstatné zpomalení neurodegenerativních nemocí. Tvorba těchto alternativních sítí totiž představuje jakousi hráz proti patologiím, které mozkovou kůru poškozují.

Podle výroku V. Huga „Představivost je inteligence v erekci“ (no ten mě od něj naprosto nepřekvapuje) si zkuste naprogramovat denní zvětšování své zásobárny a stimulaci představivosti a zvýšíte si zároveň rychlost přenosu informací.

Pohlídejte si svůj celkový stav

Je evidentní, že celkový stav organismu má přímý dopad na kvalitu a fungování mozku. Jak víme, mozek potřebuje ke své funkci kyslík, který je mu dodáván hemoglobinem z krve. Pokud jsou ale tepny zúžené, je špatně irigován. Čili se snažte dbát na to, aby se vám nezanášely.

Nechejte si občas zkontrolovat cholesterol a triglyceridy – ostatní tuky v těle. Vybírejte si potraviny obsahující fytosteroly: rostlinné oleje – sezamový, lněný, sójový, kukuřičný, olivový, olej z obilných klíčků, semínka kukuřice, kešu, lískáče grilované na sucho, apod.

Věděli jste, že přestože je náš mozek stlačen do omezeného prostoru lebky, dokáže si vždy najít místo tím, že si vytvoří nové záhyby? A hádejte, jak je rozsáhlý. Specialisté zjistili, že kdyby rozložili mozek na stůl, pokryl by plochu o 2 m2, při 3 mm tloušťce. Fantastický, ne? A přitom si člověk občas připadá tak pitomej!

Mozek je schopen proměny, neustálého vývoje, rozšiřování aktivovaných oblastí nebo zmenšování těch, které jsou „uspány“. Pokud stále opakujete stejné činnosti, omíláte stejné myšlenky, funguje mozek pouze na nízký pohon.

Takže pokud se nacházíte v této situaci →

Regenerujte si mozek – změňte rutinu

Hipokampus (malá tajná oblast v hloubi mozku) funguje jako radar novinek. Jakmile se nějaká dostaví, okamžitě ji srovnává s již skladovanými informacemi. Pokud je reálná, vyšle signály dalším oblastem v mozku, aby vyprodukovaly dopamin (hormon radosti). A co je nové, stimuluje paměť.

Mozek je schopen se probrat a zvýšit výkonnost, jakmile není podroben rutině. Zvyky a opakování jsou destruktivním jedem intelektuálních schopností.
Rychlost myšlenky, paměť, inteligence potřebují změny, aby zůstaly spolehlivými, výkonnými a nedegenerovaly nevyhnutelně s časem. Ach jo, to je fakt smůla, člověk si vlastně nepohoví nikdy!

Spousta starých lidí ztrácí intelektuální schopnosti, protože dělají opak toho, co by měly. Dostávají se do začarovaného kruhu opakování a rutiny, jako by se jimi chtěly chránit. Nedostatek každodenních překážek a malých nebezpečí, nepředvídaného, nových společenských styků, příliš jednoduchých úkolů, představuje de facto pravé riziko.

Ale abyste se nepletli. Aktivity, jako bridž, golf nebo křížovky, nestačí, protože mozek rozezná vaše záliby od opravdových činností. Stejně neblahý dopad mají stále se opakující stereotypní prázdniny, absence jakýchkoliv změn a dobrodružství. Takže co navrhujete místo sudoku?

Mozek hraje důležitou roli v kontrole různých impulzů (pokušení, rozumových principů, radosti, obav, atd…). Je nutné, abyste přetrhali staré úzy a uvědomili si, co se vám opravdu líbí, aniž byste se obávali názorů druhých. Odvažte se mít rádi to, co je pro druhé třeba nenáviděníhodné. Prostě buďte svoji. Žijete pro sebe!

Nedávné vědecké objevy přinesly poznatek, že naše vůle je v přímém vztahu se stavem mozku. Vůle a sebekontrola závisejí na energii, kterou mozek disponuje. Takže když si to převedeme do praxe – vysílíme-li se na obtížných úkolech, jsme méně odolní.

Jak jste na tom se svou vůlí? Já jak na co. Na určité věci, jako třeba jezení čokolády každý den, ji mám fakt ohromnou. Ne, ale fakt. Např. cvičím každé ráno, i když se mi kolikrát vůbec nechce. Stejně tak to mám s večerní studenou sprchou, s nejezením určitých potravin nebo s dodržováním pravidelného půstu, ale na druhé straně neodolám třeba nějaké dobrůtce, jsem líná praktikovat některé zdravotní rady, nebo se někdy musím přemlouvat, abych vyřídila nepříjemné záležitosti.

Důležité je, abyste dokázali soustředit svou energii na určitou věc a neplýtvali jí, protože množství naší mozkové energie není nevyčerpatelné, rychle se spotřebovává a je třeba si vybírat, chceme-li, aby se naše touhy realizovaly. Beztak k tomu patří i bezpředmětné hádky s partnerem, nebo s kýmkoliv kvůli prkotině, která za to vůbec nestojí. Tak si dáme… – co?

Cvičení sebekontroly

Aby se upevňovala, potřebuje určitý počet cviků a tak vám zde navrhuju několik klíčů, které můžete den po dni používat, jako v rámci tělocviku.
• Princip vlny:
Myslete silně na nějakou vlnu, která postupně stoupá, mohutní a pak se roztříští o písek na pláži. Srovnejte ji v duchu s něčím, na co jste měli chuť, jako např. cigaretu nebo zákusek. O několik vln později zjistíte, že vaše neodolatelná touha přirozeně uhasla.

• Pokuste se co nejčastěji během dne používat levou ruku (jste-li praváci), např. uchopit šálek, zmáčknout vypínač nebo knoflík výtahu. Tato změna stimuluje obvykle uspané okruhy, které tím mobilizují novou mozkovou energii a optimizují tak sebekontrolu při těchto jednoduchých každodenních gestech (začala jsem si čistit zuby levou rukou – zezačátku to byla docela sranda).
• Neshýbejte se nakloněním dopředu, ale čupejte si.
• Vyhýbejte se riskantním situacím:
spalují příliš energie, na jejich rozřešení. Nenakupujte těsně před obědem (tohle určitě všechny hospodyňky znají), odolávání lákavým nabídkám spotřebovává rovněž spoustu energie, která vám bude později chybět při důležitějších úkonech.
• Neodkládejte věci na zítřek:
abyste si zvýšili sebekontrolu a vůli, je nutné si to umožnit. Prostředky k tomu nám nejsou vrozené, čili na nich musíme denně pracovat. První etapou toho je žít plně v přítomnosti a ne mezi minulostí a budoucností. Nedostatek sebekontroly způsobuje progresivní sesouvání osobnosti, které jednoho dne vyústí do posunu mezi tím, čím lidé opravdu jsou a jejich každodenním životem.

Tento rozdíl následně otevírá dveře různým kompenzačním systémům výsledných nežádoucích stavů: přemíra alkoholu, kalorické orgie vedoucí k obezitě, kouření, drogy, antidepresíva, abychom se udrželi mimo nekončící nevolnost, atd.

Posilujte si svou paměť

Její důležitost je evidentně zásadní. Určitě víte, že bylo konstatováno, že čím více mozkových funkcí člověk vlastní a čím lepší má paměť, tím menší riziko onemocnět Alzheimerem. Nezamezí ho úplně, ale objeví se třeba mnohem později. Předpokládám, že vám není jedno, jestli byste ho měli dostat už v 70ti nebo až v 85ti letech.

Kromě toho bylo zjištěno, že ½ h nepřetržitého cvičení denně snižuje riziko dostat Alzheimera o 40 % (třeba se mu při svých 25 minutách denně už asi po 38 let přece jen vyhnu :D). Je to jednoduché a funguje to. Další ochranou je, že si mozek budete denně trénovat. Když víme, že během tří týdnů prázdnin ztrácíme 20 bodů intelektuálního kvocientu, není těžké si představit riziko, které s sebou nese důchod…

Zlepšujte svou performanci

Krátkodobá paměť je stimulována, když vám například dá kamarád své nové tel.č. Nemáte si ho čím zapsat, ale musíte si ho absolutně zapamatovat. Tento typ paměti může udržet asi sedm bodů po 20 vteřin. Nejjednodušší je memorovat čísla po skupinách dvou nebo tří a pak využívat myšlenkových asociací.

Můžete si také zapamatovat číslo svého pasu nebo občanky, zdravotního pojištění, opakovat si nová cizí slova těsně před spaním a koncem týdne si je rekapitulovat, atd… Opakováním těchto drobných cvičení posilujete postupně paměť.

Jezte ryby! Je vědecky dokázáno, že…

Někdy mají lidové pověry pravdu. Jíst ryby je výborné pro paměť. Výsledky testů ukázaly, že u těch, kdo konzumovali ryby 1 – 4x týdně, si různé mozkové oblasti a obzvlášť hipokampus udržují šedou kůru ve výborném stavu. Postupně s léty totiž běžně objem hipokampu spolu s šedou kůrou ubývá, ale právě ne u jedlíků ryb. Mají výkonnější paměť a testy jejich poznávacích schopností jsou kvalitnější.

Nicméně ne všechny!

Některým rybám, jako např. úhořům, je nutno se vyhnout. Mají totiž tu nevýhodu, že v sobě soustřeďují toxiny z okolí. Ty se pak ukládají v orgánech bohatých na lipidy, jako právě šedá kůra mozková. Podobně kapr, cejn, parma, sumec, se mají konzumovat co nejméně. Tyto říční ryby jsou oběťmi kontaminovaných vod a přenášejí vše do vašeho těla.

No dnes už samozřejmě i ty mořské, že. Kdybychom znali pravdu o tom, co dnes veškeré poživatiny obsahují oproti pokladům, které se v nich nacházely třeba i jen před 50 – 60 lety, asi bychom dostali depku.

Další překvapující zjištění se týká způsobu přípravy ryb. Dle toho, jak je vaříme, využíváme, nebo ne, jejich účinků na paměť. Grilovaná, na páře, pečená v troubě, nebo dušená je vhodná a uchovává si své vlastnosti, na rozdíl od pražené na pánvi. Je to dáno tím, že omega 3 je velmi citlivý na teplo a čím menší teplota při zpracování, tím lépe se udrží.

Ryby, které mají málo omega 3: štikozubec, tmavá i normální treska, platýs,…
Ryby s průměrným obsahem omega 3: parmice, sardel, kambala, štika, platejs,…
Ryby s bohatým obsahem omega 3: losos, tuňák, sardinka, makrela, herinek. Neobsahují pouze omega 3, ale jsou bohaté i na proteiny, minerály, (Ph, stopové prvky – jód, Zi, Cu, Se, F a vitamíny A,D,E).

Prostě nechávám na vás, jestli si chcete dlouhodobě udržet určitou kondici, jak moc velkou vůli jste schopni vyvinout za předpokladu, že povede k jistým výsledkům, které mohou zlepšit kvalitu vašeho bytí. Vyberte si, co je pro vás nejdůležitější a co jste schopni odhodlaně dodržovat za každou cenu.
A pak mi řekněte.

Darja Favart
Aktivně se zajímám o různé záhady života a vesmíru a nadšeně je předávám všem, kteří se mnou tuto vášeň sdílí. Jsem autorkou několika eBooků : Dejte svému tělu aspoň chvíli pohov , dále Zpoza zrcadla> , a ještě: A co tomu řekly vaše oči a dalších, které najdete na mých stránkách: Něco více se o mně dozvíte zde: >. Někdo z vás už někdy nakoukl za...?>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Jak je vám, když musíte spolknout své ego?

  Naše ego nám často způsobí nejrůznější nesnáze a situace, do kterých nás dokáže dostat se můžou docela vymknout z naší nadvlády. Jsou ale i momenty, kdy se okolnosti zvrtnou natolik, že vám třeba může jít o krk, jako se to stalo mně...

 • Zajímá vás ještě?
 • Rubriky
 • Ahoj na Facebooku
 • Pojeďte se mnou do zemí, kam se dlouho nesmělo, a které jsou opředeny nejrůznějšími bájemi.

  Myslím, že leckteré z mých popsaných zážitků se asi mnoha lidem prožít nepodařilo a už jistě nepovede, a že v mé poslední e-knížce vy, kteří se v obíhání zeměkoule vyžíváte, jistě najdete ojedinělé a netradiční zajímavosti.

 • Vite, proč si ve vztahu zdánlivě nerozumíte?

  Vesměs se motáme se ve spirále, která nakonec nikam nevede. Mám tedy pro vás četné odpovědi a řešení, stáhněte si je zdarma.

 • Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine

  Rozhodně si nemůžete nechat ujít četbu mého eBooku! Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine, ať se bráníte nebo oddalujete pomyšlení na svou další pouť za hranicí viditelna.

 • Vezměte otěže svého života do rukou a tvořte realitu, ve které chcete žít.

  Pokud se vám v hlavě neustále omílají stejné problémy, hloubáte nad minulostí nebo budoucností, nejste k synchronicitám otevřeni a propásnete je. Zkuste si navyknout stále si opakovat teď a zde. Nyní, tady.

 • Vaši miláčci se neztrácejí, když umřou

  Chováte domácí mazlíčky a prožíváte velký smutek, když odejdou? Třeba se vám uleví po přečtení mého eBooku o naších vztazích

 • Neuvěřitelný objev století

  Utajované podzemní místnosti na Machu Picchu, plné pokladu Inků, po kterých už nevědomky přešly statisíce návštěvníků, Objev zapůsobil jako bomba a stále je držen pod pokličkou!