Jste jedním, nebo dvěma?

„V manželství se stáváme jedním, potíž je určit kterým.“
Oscar Wilde

„Po stopadesátý ti opakuju, abys po sobě uklízel ty fusekle!“, zařvala a práskla za sebou dveřmi. Každý den nějaký nový důvod k nařizování, vymáhání, nebo omezování. Měl té šikany plný kecky, tak si sbalil svý švestky a šel…

„Přečtla sis to jo? A nic ti to nepřipomíná?“
„Mnooo….. “
„Tak se koukni dál a popřemýšlej o svých dosavadních zkušenostech v oblasti vztahů především rodinných a partnerských, ale třeba i přátelských nebo profesionálních. A pak mi řekni. Proberem to, jo?

Protože se tu vracím k tématu, které přitahuje snad každou bytost na planetě včetně fauny a flóry (aspoň dle posledních výzkumů) neb stále zůstává určitým tajemstvím a záhadou pro mnoho jedinců a tak hádám, že i pro tebe, nebo se pletu?“
„Ani ne.“

Neříkej mi, že neznáš někoho, kdo po ní netouží, koho naprosto nezajímá, kdo se bez ní lehce obejde, nebo komu nikdy nechybí. Já teda ne. Potkala jsem sice několik človíčků, kteří se zapřísahají, že ji nepotřebují, že na ni kašlou, že to je jen přelétavá chiméra a že to není nic pro ně“. Jenže se musíš se zeptat, proč.

Nejspíš si prožili svý, žejo a mají trpký zkušenosti, za kterými se skrývá evidentně strach, nedostatek přijaté lásky a traumata z dětství, takže opět nedůvěra v sebe sama, neboli obavy ze zklamání a utrpení. Chápeš, jo?“
„Mmmmm…..“

„Jestli chceš, jdem si mrknout na vztahy mezi tím, jak je nebo není láska přítomna v našich životech, a co z toho vyplývá. Zkusíš si povzpomínat, jak se odvíjela mezi tvými rodiči, jak ti ji předávali a jakou roli hrála ve tvým dětství, během dospívání a pak ve tvé roli matky, prostě průběžně během života.“

„Nezdá se ti, že to tu už bylo“?

„Jasně, zdánlivě nic novýho pod sluncem, ale já jsem teda tyto věci takhle rozebraný ještě nikde nečetla, uvidíš. Očima odborníka, lékaře, gynekologa, homeopata. Dr. Soulier, se jmenuje. Smysl vztahů mezi nemocemi a našimi emocemi zkoumal 30 let a dospěl k zajímavým výsledkům. Když se totiž rozhlídnem kolem sebe, zjistíme, že nedostatek lásky je příčinou většiny somatických poruch.

Spousta lidí má nejrůznější symptomy a nevědí, že by mohly pocházet např. ze vztahů s rodiči nebo v partnerství. Tak si promítni své eventuální psychické nebo zdravotní poruchy a připomeň situace, kdy se ti projevily, a uvědomíš si, že byly vázány na silně emocionální okolnosti.“
„No to bude asi dost drsný.“

Co je to vlastně láska?

„Bych řekla, že by se k tomu dala snad napsat celá kniha. Co ty? Našla sis pro ni nějakou definici?
Mně připadá  docela příhodná ta, kterou vyjádřil André Breton: „Láska je setkání s někým, kdo vám přišel podat zprávy o vás“. Čímž apeluje na něco, co v nás existuje a co intuitivně rozpoznáváme.

Každý narozený dítě v sobě nese povědomí o tom, co je láska, jo?. Začne ji hledat u rodičů, rozvíjet ji a v dospělosti u něj bude mít takový potenciál, jaký dokázalo v dětství vybudovat. Bude ji nacházet zakotvenou ve svém nejhlubším nitru a obracet se k ní jakmile naváže milostný vztah.
Ale vraťme se nejdřív do minulosti, musím Ti vysvětlit jak to začalo.“

Kuk do prehistorie

„Takže od počátku se všechny druhy života na planetě rozmnožovaly dělením, až do doby kolem cca 200 mil. let, kdy díky jedné nestoudné bakterii najednou vznikají dvě pohlaví. No uznej! A od té chvíle zde máme jakousi přitažlivost a nutkání sbližovat se s tím opačným za účelem reprodukce.“
„Zabodovala!“

„To jo a už ses někdy zamyslela nad tím, jak a odkud se vlastně láska vynořila?“
„Nejspíš se rozprskla s Big Bangem a hotovo! :P Abych se přiznala, jsem si vlastně tuhle otázku nepoložila doteď. Prostě jsem její přítomnost brala jako samozřejmost a nebádala nad tím.“

„Ani já ne. Všem je nám jasný, že velkou výzvou sexuality a vývoje živočišných druhů, aby nezanikly, je nutnost spojit se s opačným pohlavím, že? Ale že je v zárodku sexuality a nezbytnosti toho druhého od počátku vepsán zárodek lásky, který se postupně vyvíjí, jsem teda fakt nevěděla, ty jo?

Postupně se tvoří přirozená selekce živočišných druhů, kdy „vyhrávají ti nejlepší“. Bohatě k ní přispívají námluvy všech druhů od zpěvu, přes tanec, kdy se představivosti meze nekladou. A v určité fázi se objevuje nový fenomén: někdo „lepší“, kdo nám přinese „něco navíc“: dochází ke spojení pohlaví přinášející s sebou pocit orgasmu.“
„Zírám!“

„Nevím, jak ty, ale já bych ohodnotila námluvy u lidí coby podstatně prozaičtější, což je, bohužel, jednak škoda, jednak ostuda!!! Mně by se např. líbilo, kdyby se mi nápadník dvořil přesně tak, jak v tomhle vide :D :

 

A teď si představ, že historicky vzato tedy vlastně láska vzniká nejdřív díky sexualitě u živočichů, kdy postupně přerůstá v lásku rodičů k mláďatům, kteří je začnou instinktivně ochraňovat a dávat jim přednost před svými potřebami. Někteří jsou dokonce schopni se pro ně obětovat, čili posunují rozmnožovací princip na vyšší úroveň.

Toto potlačování svých potřeb a upřednostnění svých potomků nebo partnera lze označit jako počátek lásky. Živočichové se začnou vyvíjet a získávají schopnost navazovat vztahy. Na rozdíl od lidí budou mnohé druhy žít v párech, ale jen do dospělosti.“
„No jak kterých lidí, že?“

Nemysli si, i láska prochází vývojovým procesem

„U člověka se během vývoje objevuje vztah přesahující pouhé stádium přežití. Nejdřív pojítko rodiče k dítěti, posléze, s vývojem civilizací, poměr mezi partnery povyšující sexualitu na emocionální úroveň, odkud se vyloupne určitá forma uvědomění vedoucí k jejímu oduševnění.

Jinak řečeno z fáze Erós (touha), přes Philos (starost o druhého) stoupáme na úroveň Agapé (všeobjímající láska), kdy se staráme o dítě nebo druhého, aniž bychom mu vnucovali své nároky a názory a podporujeme jeho kvality a nadání, abychom mu umožnili se rozvíjet.“
„Když tě tak poslouchám, nejraději bych se vrátila o 40 let zpět a začala vše znovu. Ty ne?“

„Určitě. Ale ta makačka sama na sobě, dovedeš si to představit?“

Dáme si odskok k neurovědě

„Čtyři reakce živočišného druhu existující v partnerství, se kterýma ses už určitě tisíckrát setkala: akce, útěk, boj, inhibice. Ta poslední je klíčová. Inhibice je totiž nemocí, láskou a uzdravením zároveň. Překvapená, že?

Dítě ve stavu inhibice nenachází řešení na určitou situaci. Úlohou rodičů teda je naučit je ho nalézt. Pokud neuspějí, dítě se zablokuje a nebude umět překonávat překážky, které se mu budou stavět do cesty, což povede postupně k nemoci. Rodiče by mu měli tedy umožnit proměnit nezvládnutelné emoce ve zvládnutelné.“
„Jo, to se hezky řekne, ale… neříkej, že to zvládáš na jedna!“

„To víš, že ne. Nicméně, máme tu příležitost sami sebe částečně inhibovat, tzn. potlačit v sobě např. eventuální netrpělivost, řadu zákazů a příkazů, udělat si čas a popovídat si s dítětem, čímž mu umožníme překonat jeho blokace a nacházet vlastní řešení. Samozřejmě nejde o to to dělat za ně, tím se to dítě nenaučí.
Ovšem jak víš, existují i rodiče toxičtí, kteří nezkrotitelnost u dítěte přímo vyvolávají. To jsme asi už všichni ve svém okolí mohli pozorovat, že?“
„Docela dost, jenže furt nechápu, proč to zde rozebíráš.“

„Budeš se asi divit. Protože inhibice leží v jádru principu lásky. „Zmrazuji“ své zásady ve vztazích, aby ten druhý mohl růst.
„Prosím?“

„Pokud je v nich nastolen řád, kdy každý míní uplatňovat svou převahu nad druhým, svazek nikam nepovede.

Částečné sebezapření obou partnerů nám umožňuje růst a zabraňuje tím vzniku nemocí. Ať už ve vztahu k dětem nebo mezi sebou. Každý z nich se posunuje a jejich láska stále roste. Zní to celkem logicky, ne?“
„Haha! To bych teda chtěla vidět!“

„Nemysli si, vůbec to není idealistický, je to tvůrčí kouzelný kruh, který s sebou nese řadu hodnot umožňujících každému se rozvíjet a vyvolat tak předpoklady k příští existenci šťastných bytostí, schopných překonat těžké momenty z dětství bez psychických a fyziologických poruch.“
„Wouhaaau!“

„Klidně si dělej prču, jedu dál:
„Ke konci naší existence se opět nalézáme ve stejném stavu, jako v den svého narození – absolutně bezbranní. A právě k této složce v nás by se měla láska vždy obracet, aby se nikdy neztratila.“ Christian Bobin

„Láska je zkušenost, která nám umožní uzdravit zároveň to, co v nás bylo citlivého a pošoupnout se do další dimenze, abys věděla. Základní pojetí lásky představuje zájem o duchovní vývoj toho druhého. Vztah, který vám dovolí zůstat tím, kým jste, neboť si vzájemně umožníte růst. Čubrníš, že? Pak se nediv, jak to u vás vypadá…“
„No dovol!“

„Spisovatel Scott Peck (mám ho moc ráda), píše, že láska není citem, ale činem. A činem v lásce je být pozorný k druhému. Potvrzuje to krásně výrok francouzského básníka, malíře a dramaturga J. Cocteau, který zase říká, že láska nejsou slova, ale skutky.“

Kolosální zodpovědnost máme my!

„A dál: mozek dítěte, se od jeho 7. měsíce těhotenství až asi do dvou let vyvíjí neuvěřitelnými 700 až 1000 nervovými konexemi za vteřinu. Čili dítě registruje vše, co vidí, co vnímá a všechny tyto poznatky díky rodičovské lásce úspěšně integruje.

Později si je třídí a uchovává v paměti to, co je pro něj užitečné. Ne ty nejhodnotnější zkušenosti, ale ty, co slyší a vnímá nejčastěji, a které jsou pro něj nejdůležitější, jako např.: ukliď si pokoj, umyj si zuby, nachystej si aktovku, atd… Co slyší ten váš?“

„V podstatě to samý, jak ho chceš jinak vychovat k pořádku, čistotě, atd?“

„Velká škoda! Protože to znamená, že 90% mozku bude věnovat pouze těmto nařízením a jen 10% své schopnosti objevovat, tvořit, hrát si, apod. Z toho vyplývá, jak dalece podstatná je naše role ve výchově. Bych chtěla vědět, kolik rodičů (mě doteď nevyjímaje) si tohle uvědomuje a dle toho se zařídí!

A když jsme pak dospělí, řada z nás nedokáže být šťastná, protože rodiče nám v dětství neumožnili vyvinout ten správný neurologický okruh. Být šťastným nebylo důležité. Šlo o přežití, šlo o to, aby děcko poslouchalo a naučilo se povinnostem. U těchto jedinců tím pádem vzniká neuronový okruh úkolů a ne tvořivosti a radosti. Zažila ‘s, ne? Já jo. Ve výchově má být láska pohonem, živinou.

Takže zkus se zamyslet nad tím, jaký vztah měli vaši mezi sebou, jaký k tobě a bráchovi. Chyběla vám jejich láska? Co jste prožívali? Měla ‘s pak určitou představu o lásce v dospělosti, čím pro tebe je dneska? Jakou roli přikládáš intimitě, tedy něčemu, co bys neprožívala s nikým jiným, než s milovanou bytostí?

Promítni si klíčový momenty svýho života: byla ‘s šťastná, nebo ‘s trpěla, objevily se u vás obou fyziologické nebo psychické potíže – kdy? Vaši, případně i babička s dědou, vy dva, jako děcka, potom jako dospívající, dospělí, atd. Být tebou, hodím si to na papír a seřadím proti sobě, aby byl výsledek zřetelnější. Uvidíš, že Ti leccos dojde. A hlavně mi pak dej vědět!“
„Neboj, zavolám.“

 

 

 

 

 

 

 

Darja Favart
Aktivně se zajímám o různé záhady života a vesmíru a nadšeně je předávám všem, kteří se mnou tuto vášeň sdílí. Jsem autorkou několika eBooků : Dejte svému tělu aspoň chvíli pohov , dále Zpoza zrcadla> , a ještě: A co tomu řekly vaše oči a dalších, které najdete na mých stránkách: Něco více se o mně dozvíte zde: >. Někdo z vás už někdy nakoukl za...?>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Jak je vám, když musíte spolknout své ego?

  Naše ego nám často způsobí nejrůznější nesnáze a situace, do kterých nás dokáže dostat se můžou docela vymknout z naší nadvlády. Jsou ale i momenty, kdy se okolnosti zvrtnou natolik, že vám třeba může jít o krk, jako se to stalo mně...

 • Zajímá vás ještě?
 • Rubriky
 • Ahoj na Facebooku
 • Pojeďte se mnou do zemí, kam se dlouho nesmělo, a které jsou opředeny nejrůznějšími bájemi.

  Myslím, že leckteré z mých popsaných zážitků se asi mnoha lidem prožít nepodařilo a už jistě nepovede, a že v mé poslední e-knížce vy, kteří se v obíhání zeměkoule vyžíváte, jistě najdete ojedinělé a netradiční zajímavosti.

 • Vite, proč si ve vztahu zdánlivě nerozumíte?

  Vesměs se motáme se ve spirále, která nakonec nikam nevede. Mám tedy pro vás četné odpovědi a řešení, stáhněte si je zdarma.

 • Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine

  Rozhodně si nemůžete nechat ujít četbu mého eBooku! Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine, ať se bráníte nebo oddalujete pomyšlení na svou další pouť za hranicí viditelna.

 • Vezměte otěže svého života do rukou a tvořte realitu, ve které chcete žít.

  Pokud se vám v hlavě neustále omílají stejné problémy, hloubáte nad minulostí nebo budoucností, nejste k synchronicitám otevřeni a propásnete je. Zkuste si navyknout stále si opakovat teď a zde. Nyní, tady.

 • Vaši miláčci se neztrácejí, když umřou

  Chováte domácí mazlíčky a prožíváte velký smutek, když odejdou? Třeba se vám uleví po přečtení mého eBooku o naších vztazích

 • Neuvěřitelný objev století

  Utajované podzemní místnosti na Machu Picchu, plné pokladu Inků, po kterých už nevědomky přešly statisíce návštěvníků, Objev zapůsobil jako bomba a stále je držen pod pokličkou!