Cha! Nestačím zírat!

„A na co?“
„Na to, co se tu píše. Prej jsme všichni propojeni.“
„Sím tě, co je to zase za blud? Kudy a jak?“
„´K si to přečti, ty chytrolíne a uvidíš!“

Všimli jste si, že ve srovnání s jinými zeměmi, je v Českých zemích proporcionálně podstatně víc uvědomělých dušiček, které si jdou cílevědomě za svým vývojem a razí si cestu ke světlu temnem, které se snaží na nás uvrhnout jakési obskurní síly? Neřehtejte se a netípejte hned článek s tím, že jsem asi přiblblá!

Zní to asi trochu nereálně, souhlasím, možná někomu i směšně, protože všichni se vždycky podvědomě bráníme uvěřit něčemu, co nás uvádí do neklidu a co nám připadá absurdní, obzvlášť když jde o neblahé zvěsti. A kolik jich dnes světem krouží!

Ale tohle téma teď nehodlám rozebírat, už se tomu věnuje tak dost lidí.

Řekněte mi raději, jestli vás někdy napadlo, že pouhá vaše myšlenka může ovlivnit spoustu jedinců. Mě až donedávna teda ne. Že podmiňuje naše příští chvíle jo, že co vyšleme, se nám vrátí, ale že by působila na celý kolektiv, jsem fakt netušila.

Vaše úmysly – kalé nebo nekalé?

Tak si teď zkuste představit, jakou důležitost a jaký dopad na lidstvo coby celek, mají veškeré naše úmysly a naše společné jednání. Docela děs, že?

Možná tahle fakta spousta z vás už zná a nesdělím jim nic nového, třeba se ale ještě najdou člobrdíci, kteří je teprve s údivem objevují.

Svět dnes prochází proměnami, naše mysl se otevírá a mnozí si kladou otázky o onom čím dál častěji zmiňovaném změněném stavu vědomí. Zajímají je různé zkušenosti těch, kteří jsou s těmito jevy obeznámeni, případně se vydávají na rozcestí.

Přepokládám, že máte určitou představu o tom, co vlastně vědomí je. Myslíte, že je to jen naše schopnost vnímat, dojímat se, přemýšlet,  nebo jednat? Nebo je pro vás něčím víc? Anebo jak říká Grigorij Grabovoj: “Vědomí je struktura umožňující zhmotnění věcí a událostí do fyzické reality ustavené duchem“?

„Mimo sebe“

Jak vnímáte vy tzv. modifikovaný stav vědomí, k jakému dochází např. při hypnóze, ve snu, během astrálních cest, po NDE (Near Deth Experience – už asi znáte, mluvila jsem o ní ve svém ebooku „Někdo z vás už někdy nakoukl za?“), při vzpomínkách z předporodního období, nebo do kterých se dostávají tzv. senzibilové se schopností komunikovat a přetlumočit informace „shůry“?

Věříte? Nevěříte? Pochybujete, usmíváte se s nadhledem nebo jste některý z těchto stavů sami zažili?

„Vědomí může být několikarozměrné a zároveň shrnovat všechny tyto stavy naráz“, říkají různí badatelé, mezi nimi např. Pr. Roger D. Nelson (ve své knize Conected), který vedl projekt o globálním vědomí na Universitě v Princetonu už v r. 1998, nebo už zmíněný G. Grabovoj ve svých nesčetných publikacích, a dokazují, že jsme všichni jeden celek.

Si dovedu představit ty kyselé výrazy, do kterých se vám teď stáhla tvář. Já  vím, ani mně se vždycky nedaří si říct, že třeba s tím a oním individuem bych měla tvořit jednotu a leckdy se té představě vehementně vzpírám.

Parapsychologická studia ale dokládají, že lidská vědomí jsou všechna mezi sebou propojena (no tě pic, vůbec nemám chuť, aby moje vědomí ovlivňoval kdokoliv, komu to nedovolím a usuzuju, že ani vy ne).

„Nejsme mentálně odděleni, ale ponořeni do všeobecného mentálního lidského pole síly a koherence“, říkají výzkumníci, konkrétně už jmenovaný R. D. Nelson po 20ti letech výzkumů.

Jeden za všechny, atd…

Důkazem je např. že když milióny osob pocítí stejné emoce vůči nějakému momentálnímu světovému dění (při olympiádě, prezidentských volbách, teroristickým útokům, atd…), globální mentální pole se chová koherentně a strukturovaně v lůně noosféry (informační pole obklopující planetu –  jinak řečeno kolektivní podvědomí) vyživované lidskými myšlenkami. Což znamená, že lidské vědomí je tvořivé a že si je máme možnost dál rozvíjet.

Ale aby vám bylo jasno!  Nejde o nějaké teoretické pindy, ani o halucinace! Tyto reakce našeho vědomí lze vědecky změřit. Hned uvidíte.

Nejdřív malá anekdota: během své psychologické přednášky o vědomí, mozkových vlnách a jim odpovídajících Hz provedl R. D. Nelson encefalogram na jednom žákovi – a sledoval na displeji křivky v různých fázích bdělosti jeho mozku.

Procházel postupně fázemi alfa, beta, během meditace, pak ho požádal, aby sestoupil na hladinu théta a následně do vln delta, na což mu žák odpověděl, že kdyby se dostal do tohoto stavu, nejen že by s ním už nemohl mluvit, ale že by tam už s ním ani nebyl přítomen…

A teď : jak si představujete, že by se dal hmatatelně dokazovat dopad našich úmyslů na hmotu? Už o tom sice bylo publikováno leccos a víme, že existují lidé s těmito schopnostmi, ale normálnímu smrtelníkovi to možná zatím ještě pořád zní divně, nebo?

Kouzelníci?

Pokud jste zvídaví, čtěte dál. Si představte, že byste si řekli, tenhle hrnek je moc malej a pouhým úmyslem byste si ho zvětšili. (no nebudeme to přehánět, samozřejmě si dělám srandu, tak daleko Nelsonovy výzkumy zase nezasahují).

Ale napadlo ho ještě s dalšími vědci použít ke svým výzkumům přístroje, které produkují náhodná čísla, jako když se hraje na hracích automatech a chvíli padají jedničky a pak zase nuly.

Ať jede automat jakkoliv dlouho – 24h nebo měsíc, pokud se neděje nic speciálního, vždycky padne celkově stejný počet jedniček a nul. Pokaždé budou 50/50. Ovšem v opačném případě – tedy jakmile se objeví nějaké emoce vzbuzující situace, dochází k velkým rozdílům v počtu čísel, což je znázorněno grafem.

Nelson potom postupně umísťoval svůj přístroj náhodných čísel do 60ti míst po celé Zeměkouli, aby zjistil korelaci mezi našimi pocity a myšlenkami během všelijakých důležitých událostí a křivkami, které přístroje zaregistrovaly.

Všichni jsme propojeni

Jako první případ se mu podařilo zachytit záznam kolektivních emocí hned po smrti Lady Di, která byla přenášena do celého světa veškerými médii, a kdy se na přístroji objevilo neskutečné množství nul a křivka lítala nahoru dolů s velkými výkyvy.

Mezi další ze 340 dějů zaznamenávaných během 20ti let pak patří např. útok na newyorská dvojčata, volby Obamy a stovky a stovky dramatických událostí, jako války, tsunami, přírodní katastrofy, prostě vše, kdy lidé prožívají rozmanité emoce.

Čímž poukazuje na souvislost mezi reakcemi přístroje, ovlivňovaného veškerými lidskými myšlenkami a pocity tvořícími egregory a plnícími noosféru. Pravděpodobnost toho, že by výsledky byly obdrženy náhodou, je menší, než 1 z tisíce miliard. Co vy na to?

Už cítím, že podotýkáte, že když přístroj reaguje na emoce negativní, musí přece taky zapisovat ty příjemné. A máte absolutně recht. Dosud jsem jmenovala samé tragédie, ale všichni víme, že i když se zdá, že je jich podstatně míň, vyskytují se pochopitelně i chvíle, kdy se lidé vesměs naladí na vlny pozitivní. Všelijaké svátky, kolektivní modlitby, obřady, sportovní události, atd…

Nejspíš si taky kladete otázku, proč se tím zabývat a k čemu to vlastně je.
Kam tím vším vlastně směrujeme? Jednoduchá odpověď: k tomu, že z toho vyplývá, že existuje interakce mezi lidskými emocemi, která má ohromnou sílu, a jíž by se dalo využít k fantastickým účelům.

Když si uvědomíte, že naše myšlení a úmysly se mohou odrazit ve hmotě, vydedukujete z toho, že pokud se lidstvo octne v situaci, která generuje hrůzu a strach, bude to mít na planetu neblahý dopad, stejně jako když se budou všichni milovat (si říkáte utopie, že?), dosáhnou ohromné harmonie.

Virus nálady

Určitě jste si už ve svém malém měřítku něco takového prožili, aniž byste si to uvědomili. Stačí si např, sednout do čekárny u doktora, kde jsou lidi nakvašení, protože čekací doba  se nekonečně táhne. Buď se necháte nakazit jejich nervozitou, nebo to rozdejcháte a vaši přímí sousedé z vás vycítí klid a začnou se sami uklidňovat. Schválně, zkuste si to! Nemusí to být zrovna u doktora, třeba na daňovém úřadě😊.

Takže si představte, jak to asi vypadá v celoplanetárním měřítku, kdy v nás tyto egregory mohou vibrovat buď radostí a láskou nebo úzkostmi, strachem, případně nenávistí. Protože ony totiž ty vyslané emoce nezůstávají „nahoře“ v té noosféře, ale vracejí se nám.

Začínáte dumat, jak teda s touto novou znalostí naložíte? Uvědomujete si díky tomuhle poznání, jak jste dosud mysleli, mluvili a jednali? Neboli jakou roli hrají naše myšlenky, emoce, slova a skutky v rámci dění na celé naší zeměkouli? Optimisticky řečeno, přináší nám naději, že pokud si pohlídáme své počínání, nemusí vše dopadat apokalypticky.

Logicky z těchto poznatků vyplývá, že události nás ovlivňují kolektivně, ne?
Ale můžeme i my působit na ně? Co myslíte, máme schopnost společně vyprovokovat děj?

Existuje spousta spolků, kde jsou lidé z různých koutů planety propojeni přes srdeční čakru, a které praktikují rozmanité akce (řekla bych i rituály, kdyby to nezavánělo sektami) ve stejný okamžik s velmi pozitivními výsledky.

Ještě není vše ztraceno

tu moc máme. Jen ještě vyvinout iniciativu. A tím se vlastně dostávám k jádru pudla:

I přes veškeré současné události máme stále volbu –  snažit se zůstat pokud možno v kladném rozpoložení, pokud možno i veselí, („Může bejt i smutno, jen když je veselo“ – znáte, ne?) Hledejme si drobné zábavy a dělejme si malé radosti, aby nás v nich udržely.

Zkuste si uvědomovat své vlastní vědomí. Čím víc nás bude, tím snadněji se nám bude čelit tomu, co nás čeká.

Zakusili jste si určitě, že čím víc se během noci blížíme svítání, tím větší nastává zima, ale jakmile vyjde slunce, jeho světlo okamžitě vyzařuje k životu nezbytné teplo. A tak se vás zeptám: je vám zima? Je to proto, že slunce brzy vyjde! Vzpomeňte si, jak to vypadalo během minulého jara. Kolik lidiček bylo „probuzených“ v únoru a kolik jich je dnes. Vše bude v pořádku, je to „napsáno“. Obíhá spousta i dobrých zpráv, stačí je najít…Hurá na věc!

 

 

 

 

Darja Favart
Aktivně se zajímám o různé záhady života a vesmíru a nadšeně je předávám všem, kteří se mnou tuto vášeň sdílí. Jsem autorkou několika eBooků : Dejte svému tělu aspoň chvíli pohov , dále Zpoza zrcadla> , a ještě: A co tomu řekly vaše oči a dalších, které najdete na mých stránkách: Něco více se o mně dozvíte zde: >. Někdo z vás už někdy nakoukl za...?>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Jak je vám, když musíte spolknout své ego?

  Naše ego nám často způsobí nejrůznější nesnáze a situace, do kterých nás dokáže dostat se můžou docela vymknout z naší nadvlády. Jsou ale i momenty, kdy se okolnosti zvrtnou natolik, že vám třeba může jít o krk, jako se to stalo mně...

 • Zajímá vás ještě?
 • Rubriky
 • Ahoj na Facebooku
 • Pojeďte se mnou do zemí, kam se dlouho nesmělo, a které jsou opředeny nejrůznějšími bájemi.

  Myslím, že leckteré z mých popsaných zážitků se asi mnoha lidem prožít nepodařilo a už jistě nepovede, a že v mé poslední e-knížce vy, kteří se v obíhání zeměkoule vyžíváte, jistě najdete ojedinělé a netradiční zajímavosti.

 • Vite, proč si ve vztahu zdánlivě nerozumíte?

  Vesměs se motáme se ve spirále, která nakonec nikam nevede. Mám tedy pro vás četné odpovědi a řešení, stáhněte si je zdarma.

 • Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine

  Rozhodně si nemůžete nechat ujít četbu mého eBooku! Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine, ať se bráníte nebo oddalujete pomyšlení na svou další pouť za hranicí viditelna.

 • Vezměte otěže svého života do rukou a tvořte realitu, ve které chcete žít.

  Pokud se vám v hlavě neustále omílají stejné problémy, hloubáte nad minulostí nebo budoucností, nejste k synchronicitám otevřeni a propásnete je. Zkuste si navyknout stále si opakovat teď a zde. Nyní, tady.

 • Vaši miláčci se neztrácejí, když umřou

  Chováte domácí mazlíčky a prožíváte velký smutek, když odejdou? Třeba se vám uleví po přečtení mého eBooku o naších vztazích

 • Neuvěřitelný objev století

  Utajované podzemní místnosti na Machu Picchu, plné pokladu Inků, po kterých už nevědomky přešly statisíce návštěvníků, Objev zapůsobil jako bomba a stále je držen pod pokličkou!