Budiž světlo!

„Chceš-li, aby slunce svítilo celý den na tvou tvář, musíš s ním obletět kolem země“.
Glen Hansard

Stál a díval se do slunce a pak tancoval kolem ohně. Nikdo ho neučil, že dívat se do světla a přitom se rytmicky pohybovat, má tak blahodárný vliv na jeho organismus. Rituál prováděl každý den intuitivně.…

Možná vám ještě nikdo neprozradil tajemství celkem málo známého fosfenismu, nebo?

Nejdřív to bylo dívání do slunce, potom do ohně. Jde vlastně o to, že se tím vyrovnávají energetická centra organismu, kdy se světelná energie přeměňuje na energii duševní a to spojením myšlenky s fosfenem. Hned se vrhnu na objasnění toho, co je to fosfen a v čem tahle metoda spočívá.

Pro info, slovo fosfén bylo vytvořeno v r. 1830 (z řeckého phos = světlo) a označovalo fosforescenční chemickou látku.

Nepochybuju o tom, že jste už x krát viděli buď v telce, nebo přímo v terénu kmeny, které při různých příležitostech tančí kolem ohně kultovní tance a dostávají se tak do transu. Derviši. Jako děcka, jsme si kolikrát na ně hrály, vzpomínáte?

U jiných kultur se jen zírá do většího plamene a kývá hlavou ze strany na stranu, čímž je dosáhnuto probuzení jemných struktur vědomí a kýženého duchovního rozpoložení. Posiluje si tím osobnost a uvolňuje napětí. Rytmické houpání má, jak se zjistilo, úžasný vliv na mozek a spojené s fosfenismem silně umocňuje náš duchovní vývoj.

Později se k těmto účelům používaly svíčky, které samozřejmě nedosahují takových účinků, vzhledem k výrazně menší intenzitě světla, které vydávají.

Ale abyste si nemysleli, že se tyhle metody praktikovaly pouze u primitivních národů, používali je např. i Esejci, faraoni, řečtí intelektuálové (neboť dřív byly rezervovány jen pro vyšší společenské vrstvy) a francouzští vědci.

Když nevezmu v úvahu právě zmíněné starodávné etnické tradice, tato v 50 – 60. letech min. stol. resuscitovaná technika Dr. Lefeburem, doložená vědeckými důkazy, vyzkoušená na desítkách tisíc osob, prokázala povzbudivé výsledky v naší mozkové činnosti a její zvýšené výkonnosti v různých oblastech.

Odtud její využití např. jak studenty, kteří mnohem rychleji asimilují učivo, umělci, kterým znásobuje představivost, tak i lékaři k různým terapiím.

Používá se už delší dobu v Anglii, Francii, v Kanadě, a spoustě dalších států, neboť má širší škálu působnosti. Kromě už zmíněného, má tahle technika blahodárný vliv na paměť, napomáhá soustředění, tvorbě nových mozkových konexí a strukturuje myšlenky. Existují také země, kde je používání této metody dokonce povinné ve školách (Portugalsko, Kamerun, atd).

Dětem se naučené lekce ukládají hlouběji do paměti a při opakovaném praktikování lze u nich pozorovat nadprůměrný vývin mozku. Suma sumárum – fosfenismus prostě zvyšuje inteligenci. Tak si ji jdem posilovat, ne?

A málem jsem zapomněla – možná vás taky ještě bude zajímat, že mimoto urychluje usínání.

Zajímavost o Kristovi, věděli jste?

Nevím, jak pro vás, aspoň teda pro mě dosud zcela neznámá.

Ve Francii, a možná i jinde v Evropě, to fakt nevím, se až do konce středověku v kostelích praktikovaly kroužící tance a cviky kývání hlavou a tělem. Křesťanští Koptové například kývali celým trupem i během modlitby.

Na nejstarších obrazech je ukřižovaný Kristus znázorňován s hlavou skloněnou částečně k pravé klíční kosti, částečně dopředu, dle tradičního tvrzení, že se ve chvíli smrti díval na západ. Na novějších ke straně levé.

Ovšem chirurgové prý prohlásili, že to není normální pozice pro zemřelého přikovaného za ruce na kříž, a tak je od té doby Kristus znázorňován s hlavou skloněnou dopředu.

Kam tím směřuju?

Dr. Lefebure z toho  vyvozuje, že jak pozice Kristovy hlavy, tak vybočení hlavní chrámové lodě za chórem (existuje např. ve francouzském Quimper, nebo St Malo) naznačují, že v té době bylo zcela naprosto známo, že tento pohyb hlavy hraje v mystice důležitou roli a je významný pro duchovní vývoj. Navozoval totiž vědomou repetitivní rytmickou myšlenku, které se říkalo modlitba nebo litanie.

Zarovnání energetických center

Kdo na sobě pracujete a zajímáte se o osobní rozvoj, vám tato technika pomůže „vytáhnout“ ze sebe to nejlepší, dosáhnout předsevzatých cílů, rozvinout kreativitu a dokonce srovnat vaše čakry, což není zrovna nejlehčí úkol. Senzace, ne?

Fyziologické reakce vašeho mozku na fosfenismus dále způsobují, že se ke svému životnímu údělu postavíte aktivně. Ve vašem podvědomí se nastartují energie, díky nimž budete způsobilí vyjádřit a použít své latentní schopnosti.

Ale co to vlastně fosfen je

 Už poposedáváte netrpělivostí, je mi to jasný. Hned to bude.

Chcete se nejspíš konečně dozvědět, jak teda budeme fosfenismus provádět, že jo. Vezměte si mléčnou žárovku o 60  –  75W (někdo doporučuje až 100W) a umístěte ji před sebou asi na 1m daleko a rožnutou ji soustředěně pozorujte po dobu cca 30 vteřin. Ne déle, abyste si nepoškodili zrak.

Někdo provozuje tuto metodu koukáním do slunka, (1h po východu a 1h před západem, ale asi bych to dnes moc nedoporučovala, ani s všelijakým ochranným opatřením, nejsem si jistá, že to metoda bezúhonná.

Nejlepší je ji praktikovat ve tmavé místnosti, čili večer, kdy vám fosfen krásně vynikne a bude nádherně zářit. Ale klidně můžete kdykoliv. Zhasnete žárovku, zavřete na pár minut oči a budete pozorovat všechny barvy spektra, které vám zprostředkovává mozek na sítnici, a které se vám budou před zrakem zjevovat a proměňovat. Tomuto jevu se právě říká fosfen.

Je třeba si uvědomit, že všichni nevidíme stejné barvy anebo že některý odstín vidíme déle, jiný skoro vůbec. Např. někdo vidí dlouze červenou a skoro žádnou modrou, což znamená, že jeho čakra, které odpovídá modrá barva (světle modrá páté a indigo šesté), je skoro zavřená. Čili z toho si pak můžete vyvodit, jak na tom s čakrami a potažmo duševním stavem, jste.

Nemusíte v těchto praktikách něco aktivně hledat, proces se v mozku děje zcela automaticky sám. Někteří lidé je používají za účelem rozšíření svých mimosmyslových schopností a posílení intuitivních vjemů. Takže pokud vás tyto témata zajímají, máte volné pole působnosti.

Zkuste si to a uvidíte. Nebojte se, zrak se vám při tom nepoškozuje, jen si nesmíte dát víc, než výše uvedené watty. Určitě se vám doma někde povaluje plonkovní žárovka, není třeba hned kvůli tomu letět kupovat nějakou drahou lampu, které hned duchapřítomní obchodníci uvedli do prodeje.

Proč byste měli praktikovat zrovna fosfenismus?

Si asi řeknete, že nevidíte důvod se tím zabývat. Samozřejmě nemusíte, záleží na vašich potřebách a ambicích postoupit dál ve svém duševním a duchovním rozvoji. Jasně, všelijakých podpůrných metod opěvujících fenomenální proměnu vaší osobnosti a nejrůznějších mimořádných schopností jsou dnes kupy. Tahle technika je polyvalentní, takže abych tak řekla, „zabijete několik much jednou ranou“.

Nikoho nenutím, však si vyberete dle uvážení. Jak leckdo říká, jen se vám nabízí zase jedna příležitost překročit svou komfortní zónu.

Metod je několik, jak už jsem se zmínila a pár vám jich zde hned popíšu. Ne všechny, byl by z toho román a jsem přesvědčená, že i tak budete mít dost.

S první si rozvinete intuici, telepatii a posílíte osobnost, takže v krizových situacích tak lehce nepropadnete stresovým náporům. Kdo si rád odříkává mantry, může si u ní při kývání hlavou říkat ILLI.

 • Ale u všech si nejdřív stanovte cíl, soustřeďte se na určitou myšlenku, něco, čeho chcete dosáhnout a tu si pak podržte během komíhání.
 • můžete si před očima představovat nějaký geometrický tvar, který vás uvede do sféry abstraktního myšlení (trojúhelník nebo čtverec, atd… se pak budou komíhat spolu s vaší hlavou zprava doleva a zpět)
 • Případně si vyberte z rostlinné oblasti (strom, květinu, plodinu,…), ke které se váže sféra éterická.

Bod, na který se přitom soustředíte, vás vede do vyšších sfér vědomí.
V praxi to vypadá takhle – cvičení se  skládá ze tří fází:

1)  po zhasnutí žárovky máte, jak už jsme si řekli, zavřené oči a  kýváte hlavou zprava doleva, ale ne úplně až k rameni, jen asi o 45°, v rytmu 1 vteřiny na každou stranu po dobu 1 minuty. Světelný bod – fosfen, na který se soustředíte, provádí horizontální čáru.

2) načež pokračujete v tom samém rytmu a pohybu, ale s podstatně menším úhlem, a snažíte si zároveň uvědomovat pohyb mozku v lebce. Opět 1 minutu.
3) opakuje se fáze 1) s výkyvy o 45°.

Obdobou tohoto cvičení je pouze zkrácený bod soustředění, který, zatímco u předešlého cvičení přesahoval oblast lebky, se nyní „zastavuje“ u spánků.
V první fázi se soustředíte na ně (spánky), ve druhé se opět zaměříte na pohyb mozku v lebce, ale zároveň si přiberete spánky a třetí je stejná, jako první.

Pokud trpíte třeba artrózou krční páteře, veďte pohyb z pánve. Některé národy to takhle praktikují a krční obratle tak zůstávají v jedné linii s vrchní částí páteře.

Druhá varianta této metody spočívá ve vertikálním kývání hlavy, světelný bod se pohybuje po vertikální ose. Její účinky se projevují v rozšíření mysli a schopnosti cíleně vést sny. Mantra ALLA.

A třetí variantou je vodorovná oscilace hlavy zepředu dozadu, kdy soustředný bod kmitá mezi frontální a okcipitální částí lebky. Proměníte své snění v konkrétní činy. Mantra ELLU.

 

 

 

Dále ještě existují pohyby opisující ∞, princip 3 fází, rytmus i délka pohybů u všech zůstávají stejné. Pomáhá vám ukotvit se lépe v životě, vyrovnává osobnost. Mantra ILLI.

Kroužení hlavy horizontálně, vertikálně a ve tvaru koňské podkovy – od jednoho ramene přes vršek ke druhému. Mantra ELLE.
Mimoto existuje houpání trupem do rytmu a speciální způsob dýchání.

Mám nicméně za to, že zde najdete relativně obsáhlý přehled pohybů, a že zatím není třeba popisovat detailně další. Ale nemyslete, i když přestanete hlavou komíhat, energie myšlenky pokračuje.

Ovšem myslím, že se nepletu, když podotknu, že velká většina z nás se vždycky něčím novým nadchne a nějakou chvíli to vydrží aplikovat, ale pak nás to přestane bavit a už nepokračujeme.

Je to škoda, protože přínos, který nám tahle metoda dává, je velice pozitivní pro celý organismus a jak víme vytrvalost je klíčem k úspěchu. Může být použita k posílení jakéhokoliv duševního cvičení, k relaxaci, meditaci, apod. Čím častěji ji budete používat, tím rychleji si srovnáte svá energetická centra a rozvinete další schopnosti.

Sedím a zírám do žárovky, kolem ohně tancovat nemám kde, ale aspoň komíhám hlavou sem tam, pozoruju barevné fosfeny a rituál provádím každý den, neb jsem se právě naučila jedné ze zapomenutých praxí, která snad pozitivně ovlivní mé další kroky…

Tak se do toho dejte taky a nebuďte líní! Překonávejte sami sebe, ono to dycky něco stojí, ale zato taky přinese!

Darja Favart
Aktivně se zajímám o různé záhady života a vesmíru a nadšeně je předávám všem, kteří se mnou tuto vášeň sdílí. Jsem autorkou několika eBooků : Dejte svému tělu aspoň chvíli pohov , dále Zpoza zrcadla> , a ještě: A co tomu řekly vaše oči a dalších, které najdete na mých stránkách: Něco více se o mně dozvíte zde: >. Někdo z vás už někdy nakoukl za...?>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Jak je vám, když musíte spolknout své ego?

  Naše ego nám často způsobí nejrůznější nesnáze a situace, do kterých nás dokáže dostat se můžou docela vymknout z naší nadvlády. Jsou ale i momenty, kdy se okolnosti zvrtnou natolik, že vám třeba může jít o krk, jako se to stalo mně...

 • Zajímá vás ještě?
 • Rubriky
 • Ahoj na Facebooku
 • Pojeďte se mnou do zemí, kam se dlouho nesmělo, a které jsou opředeny nejrůznějšími bájemi.

  Myslím, že leckteré z mých popsaných zážitků se asi mnoha lidem prožít nepodařilo a už jistě nepovede, a že v mé poslední e-knížce vy, kteří se v obíhání zeměkoule vyžíváte, jistě najdete ojedinělé a netradiční zajímavosti.

 • Vite, proč si ve vztahu zdánlivě nerozumíte?

  Vesměs se motáme se ve spirále, která nakonec nikam nevede. Mám tedy pro vás četné odpovědi a řešení, stáhněte si je zdarma.

 • Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine

  Rozhodně si nemůžete nechat ujít četbu mého eBooku! Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine, ať se bráníte nebo oddalujete pomyšlení na svou další pouť za hranicí viditelna.

 • Vezměte otěže svého života do rukou a tvořte realitu, ve které chcete žít.

  Pokud se vám v hlavě neustále omílají stejné problémy, hloubáte nad minulostí nebo budoucností, nejste k synchronicitám otevřeni a propásnete je. Zkuste si navyknout stále si opakovat teď a zde. Nyní, tady.

 • Vaši miláčci se neztrácejí, když umřou

  Chováte domácí mazlíčky a prožíváte velký smutek, když odejdou? Třeba se vám uleví po přečtení mého eBooku o naších vztazích

 • Neuvěřitelný objev století

  Utajované podzemní místnosti na Machu Picchu, plné pokladu Inků, po kterých už nevědomky přešly statisíce návštěvníků, Objev zapůsobil jako bomba a stále je držen pod pokličkou!