Stopro, že budete fascinovaní tím, co všechno se o sobě dozvíte!

Nescrolujte hned dolů, pokazili byste si hned celý efekt testu!

Nemusíte lítat k psychiatrovi, dejte si sérii testů, s jakými jste se ještě nejspíš nesetkali. Najdete je v mých posledních příspěvcích. Budete koukat, fakt.

Poznáte se lépe, uvědomíte si některé své „slabůstky“ a leccos ze svých zajetých zvyků bezpochyby změníte. Přinejmenším se na ně zaměříte, pochopíte sami sebe a tím pádem i své okolí.

Netušíte, co o vás vypovídají vaše způsoby, ať už ve stravování, v oblékání, volbě barev, nebo to, jak dalece výmluvná je třeba vaše kresbička ptáčka (případně jiného objektu), nebo vyloženě do hloubky analytický rozbor kresby nejehličnatého stromu. Ten si třeba uděláme v jednom z příštích článků.

A nenechte se odradit tím, že třeba neumíte kreslit! Předesílám, že k tomu nepotřebujete mít vystudovanou Akademii výtvarných umění, ani jakoukoliv jinou výtvarku, na estetice tady nefrčí.

Schválně zatím neprokládám text obrázky, abych vás neovlivnila.

Různé grafické a kreslené testy zakládající se na dlouhodobých výzkumech a psychiatrických analýzách jsou známy, tenhleten, co vám teď nabízím, ne. Nebudu okolo toho dlouze rokovat. Dem na to?

Začneme třeba tou kresbou. Vemte si papír A4 a tužku nebo propisku (pastelky nepotřebujete) a nakreslete jednoho nebo víc ptáčků, dle své fantazie. Jakkoliv chcete. Nečtěte zatím dál, udělejte si nejdřív obrázek. Jinak by test už pak neměl smysl.

Kreslíme

Kreslíme

Kreslíme

Máte?

Takže nejdřív si povšimneme toho, jestli je váš ptáček velký (no neřehtejte se a nebuďte dvojsmyslní, jo?), tlustý, malý, jestli jste ho nakreslili do středu, nahoru nebo na dolní části stránky, napravo nebo nalevo, má-li roztažená křídla, kam míří jeho hlava – pokud nějakou má  :P. V případě, že jste omezili své výtvarné nadání na „véčka“, koukneme se, je-li rozdíl ve velikosti obou křídel.

To vše má svůj význam, včetně počtu ptáčků, které jste nakreslili a toho, jestli jsou jednotliví, nebo v hejnu.

Jeden chlapec např. během testování nakreslil tři ptáčky na jednu stranu papíru a jednoho na druhou. Odpověděl pak, že představují jeho rodinu a on sám coby introvertní typ se stáhl stranou.

Některé výsledky se vám možná nebudou líbit, ale to už patří k věci. Jde nám o objektivitu a o odhalení vašich povahových rysů, případně poukázání na podvědomá traumata.

 •  Váš pták se rozkládá po celé stránce, případně přesahuje? Zdá se, že vaše ego zabírá značné místo, přikládáte si značné důležitosti.
 •  Pták sedící na větvi uprostřed stránky, představuje stabilitu, potřebu mezníků, orientačních bodů, něčeho se zachytit. Což ale neznamená, že je zcela statický, nebo že nemá ambice. Pokud se dívá k nám, působí klidně, dívá se kupředu, má dobré sociální zázemí.

 • Pozice ptáka s roztaženými křídly, umístěného nahoře ve středu stránky a letícího k nám, znázorňuje touhu po povznesení se, po realizaci sama sebe, případně potřebu spirituálního a intelektuálního vývoje, nezbytnost odlepit se od materiálních hodnot a přízemního smýšlení. Toužíte po objevech a poznání.
 • Ptáčci, které jste umístili nalevo stránky, mají vztah k minulosti a ženskému elementu, případně matce. Na pravé půlce směřují do budoucnosti, mají před sebou určitou perspektivu a naznačují vztah k otci, mužskému elementu.
 •  Jestli se váš ptáček nachází nalevo, ale letí doprava, znázorňuje vaše rozhodnutí vykročit do budoucnosti, nicméně si s sebou nesete nějaké minulostní blokace, kterých se chcete co nejdřív zbavit. Ten samý, ale nakreslený napravo, má už minulost vyřešenou a vzhlíží k budoucnosti. Pokud je však maličký, má z ní strach.
 • A hádejte, co znamená mrňavý ptáčínek na dolní levé straně.
  Jste velmi zatíženi pouty z minulosti. Zamyslete se nad tím, jestli v sobě dosud nenosíte nevyřešené vztahy s matkou, partnerkou nebo jinou osobou ženského pohlaví. Může jít o chybějící matku, nebo naopak příliš silné pouto k ní – byla-li velmi přítomná, velmi důležitá a neustále jste ji potřebovali.
 • Stejný obrázek zrcadlově napravo – se týká podobné situace ve vztahu k otci nebo jinému muži. Přebývá ve vás něco, co mezi vámi nefungovalo.
 •  Umístěný ve středu dole, jde o pevné zázemí, cítíte se dobře ve své roli, jste vyvážený, ukotvený, stabilní.
 •  U dvou ptáků jde povětšinou o pár. Sedí-li vedle sebe a mají stejnou velikost, vyjadřují harmonii mezi partnery. Je-li jeden sice vedle (vy), ale níž a druhý ještě k tomu větší, přikládáte partnerovi příliš mnoho důležitosti.
  A naopak. Udělali jste ze sebe italskou mammu – bohyni a zvěčnili sami sebe většími, než on? Máte přemnoho autority, myslíte hlavně na sebe, zabíráte více místa v partnerství. Měli byste si na to dát pozor.

 •  A co třeba stylizovaný pták ve formě V? Jak už jsme se zmínili, objevuje se velkou většinou ve stejném počtu, hlavně u dětí. Ať už např. mají za úkol nakreslit dům nebo nějaké zvíře, většinou zobrazí  tři, či čtyři kusy, (4 okna, 4 dveře, 4 zvířata), což odpovídá počtu rodinných příslušníků. Není to systematické, ale časté a především podvědomé.

Všimněte si, že často mají vaše „véčka“ jedno křídlo delší. Vlevo nahoře na stránce s delším levým křídlem – jde o osoby, které sice mají chuť se vyvíjet, ale jsou ještě nějak připoutány k minulosti a mají pravděpodobně obavy vžívat se do  budoucnosti a představit si svůj další život.

 •  Možná se budete divit, že i z toho, jak pevný je tah tužky, jakou sílu a viditelnost tah má, lze ledacos vydedukovat. Příliš tenké, sotva viditelné kresby poukazují na  vaši nesmělost, strach se ukázat, projevit a na nedostatek sebedůvěry. Což platí i pro titěrné obrázky, hlavně umístěné v levé části dole.
 • Jestliže jste rychlí a nakreslili jste celý houf, jste velmi společenští a pociťujete potřebu kontaktu a komunikace.
 • Vidíte a kreslíte svého ptáčka svrchu, jak z dronu? Máte touhu se povznést, míněno intelektuálně nebo spirituálně a pozorovat, co se děje dole pod vámi. Snažíte se získat odstup od všeho přízemního a naučit se novým věcem.
 • Věřím, že vás potěší následující hodnocení: dobře vykrmený sympatický ptáček mžourající na vás naznačuje, že jste bonviván (v kladném slova smyslu), někdo, kdo se cítí dobře ve své existenci. Jestli jste mu navíc nakreslili roztažená křídla, přitahují vás spirituální poznatky, ale zároveň milujete i pozemské radosti.

 • Sedí-li pták zády k nám, je možno více interpretací. Záleží ovšem taky na tom, ve které části stránky leží nebo spíš sedí, jak je velký, atd…
  Zřejmě nemáte chuť, nebo odvahu se podívat realitě do očí. Ale stejně tak to může znamenat, že (sedí-li na levé straně) se ke své minulosti obracíte zády a chcete se dívat už jen kupředu. Rozhodli jste se skoncovat s nějakou nepříjemnou událostí, nebo traumatem.
 • Obrázek, s více opeřenci, kde např. malý prcek sedící na větvi je otočený doleva, další velcí ptáci letí vlevo a popřípadě i vaše „véčka“ směřují doleva, vyjadřuje v minulosti nedořešené nesrovnalosti s ženským pohlavím. Velcí ptáci představují pravděpodobně rodiče, malý o samotě zřejmě vás.

Pokud se ale s malým neztotožňujete a jste jedním z velkých, čili rodičem, může jít i o potrat nebo ztrátu dítěte, eventuálně toužebně očekávané dítě, které se nedostavuje.

Tak co jste o sobě zjistili? Doufám, že nejste nakvašeni, pokud se vám vyloupl nějaký neblahý povahový rys, eventuálně jestli jste museli vplout do zasunutých bolavých koutů duše. Ale nepochybuju o tom, že po prvním potenciálním rozčarování budete naopak rádi, že jste si ho mohli uvědomit a začít s ním pracovat. Nechám to na vás.

Předpokládám, že jste určitě taky zvědaví na rozbory dětských kreseb. Nejsou sice novinkou, nicméně ptačí test asi ještě nedělaly.

Dětské kresby

Fantastický nástroj i pro ty, kteří s našimi ratolestmi pracují

Nemáte zdání, jak velice výmluvné jsou obrázky dětí, kterým jste uložili nakreslit rodinu, případně dům. Oni totiž spontánně kreslí dle toho, co doma vidí a cítí. To, co se na papíře objeví, není výsledkem náhody. Má to zcela logické a jasné opodstatnění.

A pak se jich zeptejte např., kdo jsou ty osoby, všimněte si jejich velikosti a všech možných detailů a klaďte jim o nich různé otázky.

 • Otec je někdy zpodobněn velký a robustní, matka malá a hubená. Vypadá-li ovšem matka jako Schwarzenegger a otec jako tříska, je zcela jasné, kdo doma nosí kalhoty…
 •  Pokud na obrázku chybí některý člen rodiny, snažíme se pochopitelně dozvědět proč. Příčinou může být i žárlivost (třeba mezi sourozenci). Dál je důležité zjistit, se kterou z těch nakreslených postav se dítě ztotožňuje.

Během jednoho testování nakreslila holčička sama sebe s rodiči a brášku o kus dál – vlevo dolů. Proč? „Protože mě moc otravoval“.

 • Dál se pak zeptejte dítěte, kdo je podle něj doma nejšťastnější a proč, kdo je nejsmutnější a proč, nejhodnější, nejprotivnější, atd. Leccos zvíte, obzvlášť když se jedná o vaše dítě a možná budete velice překvapeni.
 • Jak už jsme si řekli u kreseb dospělých, záleží i zde na velikosti obrázku. Ten, který pokrývá stránku, aniž by přesahoval, svědčí o vitalitě, extraverzi, velkorysosti. Jestliže je objekt maličký, jde pravděpodobně o pocit méněcennosti, sebepodceňování.

Má-li kresba „normální“ rozměry, odpovídá objektivnosti a kontrole sama sebe.

 • Dítě, které má strach z druhých, necítí se dobře ve společnosti, je nesmělé, vám nenakreslí velký obrázek. Samo sebe znázorní jako maličkou postavičku mezi rodiči, nebo kamarády.

 • Na rozdíl od kreseb dospělých, u dítěte, které se nakreslí na stránce nalevo, neinterpretujeme podvědomý nedořešený vztah do minulosti, ale vidíme ho jako někoho, kdo se odtahuje a odebírá do ústraní.
 • Naopak ve středu nebo na pravé straně, to už vám určitě došlo, se jedná o dítě více společenské, komunikativní a mající dostatek sebedůvěry.
 • Nahoře na stránce se vyskytují děti plné radosti, s vědomím otevřeným k duchovním otázkám.
 • Věnujte pozornost tomu, když se vaše dítě nachází dole na stránce. Sem se umísťují  spíš děti pesimistické, nedůvěřivé, ale taky děti praktické, protože dolní část listu představuje kořeny, zemi, čili sem patří spíš pragmatické osoby, hlavně manuálně založené.

Styl tahů u dítěte:

 • Kresba sestávající ze spousty rovných linek znamená, že jde spíš o někoho, u koho bude rozum hrát větší roli, než city. Bude přímý, rigorózní, zásadový.

 • Obloukové a zakulacené tahy odpovídají povaze, která bude možná až příliš hodná, citově založená, citlivá a bude mít velkou potřebu lásky a péče.
 • Velmi slabý tah odpovídá, stejně jako u dospěláků, potížím s prosazením se. Čím je tah silnější a pevnější, tím větší sebedůvěra.

Co dělají postavy na obrázku rodiny?

Jejich aktivita, případně její absence je zrovna tak důležitá a charakteristická.

 • Jestliže stoji nehnutě a pasívně s rukama visícíma dolů, pozor – může zde jít o citové problémy u dítěte. Život je smutný, v rodině se nic neděje. Někdy jim chybí dokonce i ústa. To má zcela logické vysvětlení: znamená to strach dítěte vyjádřit se. Naprostý nedostatek komunikace.

Dál je třeba se dítěte zeptat, proč jsou eventuálně jeho osobičky bez jediného úsměvu, nebo proč stojí se sklopenýma očima.
To vše nám odhaluje výskyt vážných rodinných konfliktů.

 • A uhodli jste, úsměv zase naopak představuje veselou, pohodovou rodinu.
 • Nedokončený výkres je důsledkem nedostatku jistoty, „neodvažuji se jít až do konce“, nesoustředěnosti, nebo odezvou na nějaké dlouhodobé rozrušení.
 • Rovněž v nemalé míře záleží při testování na tom, vedle koho dítě sedí a jak se při tom cítí. Je třeba ho předem uvolnit.

Dospělé osoby mají, na rozdíl od našich prcků, spousty „filtrů“, které jim znemožňují stejně spontánní a „čistý“ – nezkreslený – přístup ke kresbě. Začnou uvažovat o tom, jaký dopad to bude mít, když namalují objekt takhle nebo onakhle.
Ale v podstatě a hlavních rysech se interpretace jejich výtvorů neliší. Jsou, jak jste si jistě už všimli, velmi logické.

Jak vám už určitě došlo, nezáleží vůbec na tom, jestli kreslit umíte nebo ne, jestli se vám obrázek povede a bude proporcionálně odpovídat realitě, ale na tom, co z něj mezi řádky vyčtete.

Test je výborná pomůcka ke zjištění eventuálních komplikovaných situací v rodině, např. rozvedených rodičů, nebo zneužívání dítěte, kde je třeba co nejrychleji zakročit nebo stav nějak řešit, aby na něm nezanechala příliš velké stopy.

Vraťme se ještě na skok k vám.

K osobnostnímu testu patří i další pomůcka, která vám umožní pochopit vaše chování, pokud něco nebo někoho kritizujete. Pak je dobré se zamyslet nad tím, co to odráží ve vás samotných.

 • Jestliže např, řekneme, „no ten teda vyhazuje prachy oknem“. Není to třeba vaše podvědomá touha dělat to taky?
 • Nebo: „mrhá svou energií“ – zamyslete se sebekriticky nad tím, jestli nejste zrovna takoví. Často člověk odpoví „no já teda určitě ne“, načež ho jeho okolí vyvede z omylu, že tedy on určitě ano. Prostě si to jen neuvědomoval. S tím mám teda fakt zkušenosti.
 • Nebo: „nemá ke mně úctu“ – připomeňte si, komu všemu jste vy někdy neprojevili dostatečnou úctu, komu skáčete do řeči.
  Tak to mně osobně promlouvá do duše, protože je to jeden z mých neblahých nešvarů a i když jsem si ho vědomá, přesto se někdy neubráním a protože mám strach, že zapomenu, co jsem chtěla říct, prostě ruším pravidla slušnosti.
 • Kritika bohatství, krásných věcí, perfektního manžela (hahaha!!! fakt?) kterých je někomu dopřáno, může znamenat, že jste v podvědomí přesvědčeni, že vy si je nezasloužíte nebo na ně nemáte právo, a že vám něco v životě chybí.

Moje první reakce je skoro vždycky: „To bych teda chtěla vědět, co s tímhle mám společnýho“ a jsem přesvědčená, že naprosto nic. Ale je nutný jít ve své analýze sami sebe do hloubky a šťárat se i v nepříjemných emocích nebo poznatcích. Zkusit si připamatovat svá jednání z dřívějška.

 • „On se při jídle (nebo pití) naprosto nekontroluje“. Zamyslete se nad tím, jestli i vy se v něčem leckdy neovládnete. Může třeba jít o práci. Jste nadšeným workoholikem a nic jiného vás nezajímá. Nebo se může jednat třeba o sex, o mlsání, o hazardní hry. O cokoliv.
 • „Ten je teda nemožně pomalej!“ naznačuje, že my jsme pravděpodobně příliš rychlí. Nejspíš se do něčeho ženeme a nesneseme, že ostatní nejdřív rozmýšlí.
  Tak tady se taky poznávám. Jsem totálně alergická na slimáky a neustále mám pocit, že ztrácejí svou pomalostí spousty času.

Holt si vždycky musíme poslat zpětný obraz, nastavit si zrcadlo a uvědomit si, jak jsme my sami na tom daném tématu. To, jak moc nám něco na určitých situacích nebo na lidech vadí, nás podvědomě stejně tolik rozčiluje u sebe samých. Jenže si to neuvědomujeme.

A tyhle všechny charakteristiky tvoří naše psychické blokace. Jestliže existuje kvantum věcí, které nemáme rádi, ani naše okolí nás nebude mít rádo a zrovna tak my sami se nebudeme milovat.

K tomu bych ještě připojila větu, kterou jste už asi slyšeli miliónkrát, ale sedne sem, jak vosa na bonbón: když nemiluješ, nebudeš milován“.

Můžete podrobit testy své nejbližší, děti, nebo známé, případně svého nadřízeného : P.

Je fakt, že po takovém rozboru se leckdo nad sebou zamyslí a snaží se napříště vyhnout přílišné kritice, nebo popřemýšlí o tom, proč ho některé rysy u druhých tak iritují a co mu to má sdělit.
Je známo, že své strachy a nedostatky přenášíme na druhé.

Jsem moc zvědavá, jak jste si test užívali, jestli se vám shodil i pro vaše okolí, co všechno jste se o sobě nebo o nich dozvěděli a čím byli překvapeni. Napište mi to, budu se těšit.

Jestli se vám test líbil a byl nějak užitečný, můžete mi článek olikovat, aby ho použilo víc lidiček.Další testíky najdete v mých příštích článcích.

 

 

 

 

Darja Favart
Aktivně se zajímám o různé záhady života a vesmíru a nadšeně je předávám všem, kteří se mnou tuto vášeň sdílí. Jsem autorkou několika eBooků : Dejte svému tělu aspoň chvíli pohov , dále Zpoza zrcadla> , a ještě: A co tomu řekly vaše oči a dalších, které najdete na mých stránkách: Něco více se o mně dozvíte zde: >. Někdo z vás už někdy nakoukl za...?>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Jak je vám, když musíte spolknout své ego?

  Naše ego nám často způsobí nejrůznější nesnáze a situace, do kterých nás dokáže dostat se můžou docela vymknout z naší nadvlády. Jsou ale i momenty, kdy se okolnosti zvrtnou natolik, že vám třeba může jít o krk, jako se to stalo mně...

 • Zajímá vás ještě?
 • Rubriky
 • Ahoj na Facebooku
 • Pojeďte se mnou do zemí, kam se dlouho nesmělo, a které jsou opředeny nejrůznějšími bájemi.

  Myslím, že leckteré z mých popsaných zážitků se asi mnoha lidem prožít nepodařilo a už jistě nepovede, a že v mé poslední e-knížce vy, kteří se v obíhání zeměkoule vyžíváte, jistě najdete ojedinělé a netradiční zajímavosti.

 • Vite, proč si ve vztahu zdánlivě nerozumíte?

  Vesměs se motáme se ve spirále, která nakonec nikam nevede. Mám tedy pro vás četné odpovědi a řešení, stáhněte si je zdarma.

 • Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine

  Rozhodně si nemůžete nechat ujít četbu mého eBooku! Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine, ať se bráníte nebo oddalujete pomyšlení na svou další pouť za hranicí viditelna.

 • Vezměte otěže svého života do rukou a tvořte realitu, ve které chcete žít.

  Pokud se vám v hlavě neustále omílají stejné problémy, hloubáte nad minulostí nebo budoucností, nejste k synchronicitám otevřeni a propásnete je. Zkuste si navyknout stále si opakovat teď a zde. Nyní, tady.

 • Vaši miláčci se neztrácejí, když umřou

  Chováte domácí mazlíčky a prožíváte velký smutek, když odejdou? Třeba se vám uleví po přečtení mého eBooku o naších vztazích

 • Neuvěřitelný objev století

  Utajované podzemní místnosti na Machu Picchu, plné pokladu Inků, po kterých už nevědomky přešly statisíce návštěvníků, Objev zapůsobil jako bomba a stále je držen pod pokličkou!