Zajímám se o nejrůznější objevy, zákonitosti vesmíru a mystéria života a využívám každé příležitosti k jejich sdílení s těmi, kdomají stejnou vášeň a vždycky se nesmírně těším, až budu moci lidem odhalovat mimosmyslovou existenci.                                                                                                      Darja Favart

...prostě Tvoje články mě moc baví, Tvůj sloh miluju odjakživa. Zvlášť s těma Tvýma brněnskýma výrazama (s Tvými brněnskými výrazy:-D, ale slangem je to lepší vyjádřit), prostě s Tvými "hemzy" a osobitými názory je to nesmírně zábavné a přitom poučné čtení!!!! I to, jak oslovuješ čtenáře, jaké ilustrace používáš - to vše tvoří Tvůj jedinečný rukopis, Tvoji osbnost! Blahopřeji a prosím, jen tak dál!
Miruš Stroupkoválektorka řeckých tanců

Co mě pudilo ke zkoumání neprojeveného

Myslím, že nelze říct, že bych se dosud během svého života nudila a to ať už v pozitivním, nebo nepříznivém slova smyslu. Jistý pán by řekl: „Pořád ve střehu“. V 28 letech jsem se vdala a odstěhovala do Franciecož byl kdysi sen mnohých, ovšem ne každý si uvědomuje, že to s sebou nese i smutné chvilky. V dáli zůstala rodina a četní, mně velmi drazí, přátelé. Komunikace v té době spočívala v epistolární formě, doba doručení cca 3 týdny…

Už od mládí mě zajímaly příběhy o neprozkoumaných místech ukrývajících všelijaká enigma, vyprávění nebo čtení o lidech s neobyčejnými schopnostmi, kladla jsem si otázky o tom, co vše nám není dáno vidět a proč, jak fungují různé úkazy nevysvětlitelné nám dostupnými fyzikálními zákony, včetně našich tělesných reakcí. Tenkrát se v Čechách mnoho příležitostí k jejich prozkoumání nenabízelo. Alespoň ne oficiálně. Přestěhováním za manželem se mi tedy konečně naskytly možnosti se jim věnovat dle libosti.

 

Tibet, láma

Přemítání a zlomový okamžik

Podnikání, které jsme spolu začali mě sice naprosto nebavilo, nicméně nutno doznat, že mělo lecjaké výhody, a to především dlouhá prázdninová období. Plně jsme jich využívali ke své vášni – cestování, během nějž vyvstávaly otázky o zákonitostech vesmíru a mimosmyslové existenci. I manžel, světoběžník a magnet přitahující neuvěřitelná dobrodružství, rozjímal nad jevy vymykajícími se zavedeným ustanoveným zákonitostem, o kterých jsme potom spolu živě rokovali.

Pro hodně lidí je psychický šok nebo nějaké trauma odrazovým můstkem k pátrání po „neviditelném“. Pro mě začalo aktivní hledání mimosmyslové existence nejdřív nezbytnou potřebou ke zmírnění emocí, zklidnění ducha a umlčení mysli manželovým „přechodem na druhou stranu zrcadla“. V danou dobu mě nezajímala jiná témata, jiná četba, žádné rozhovory týkající se ostatních námětů. Byla jsem lačná každého nového poznatku, vpíjela jsem je do sebe jak mořská houba, přinášely mi velkou úlevu.

Na spoustu otázek, které jsem si kladla, jsem sice postupně dostávala odpovědi buď v knihách, které jsem v tomto období hltala, v mnohých vyslechnutých konferencích a přednáškách, nebo přímo formou zážitků, vhledů a nepopiratelných důkazů. A tak jsem se rozhodla si je zapisovat, abych si je, až zase začnu pochybovat, připomněla.

Váhám a zpočátku mám potřebu ověřování

Pochybnosti se nejdřív dostavují často, zvlášť když je člověk karteziánského založení, racionálně uvažující, snaží se zůstat střízlivý, objektivní a sám sobě nic nenamlouvat. Postupně jsem ale přiváděna k poznání, že jsem se nemýlila, že nejde o pouhé domněnky, ale o mé čerstvé empirické zkušenosti. Otevírá se mi vnitřní zrak, povytahují se antény a zbystřuje vnímavost.

A toto rozechvívající, někdy i zneklidňující putování, mě přivádí k čím dál tím hlubším poznatkům, které se síťovitě rozrůstají do různých směrů, informace do sebe zapadají, jako dětská skládačka, napříč dobám, autorům a národnostem. Protínají se, doplňují, utvrzují mě v tom, že jsem se nenechala ošálit vlastní představivostí a nějakými bludy a vydala tou správnou cestou.

Získávám stále ucelenější obraz o leckterých tzv. mysteriích a neochvějné přesvědčení, ve kterém už není absolutně žádných pochyb a dodnes na této cestě objevuji další a další fakta a důkazy z úst těch, kteří po nich pátrají, prozkoumávají je a dotvrzují.

V určitých životních obdobích se vám ovšem může stát, že najednou, pod vlivem nepříjemných záležitostí, různých dramat nebo nemocí, ztrácíte „napojení“ klesají vaše vibrace a spojení s „neviditelnem“ se stává obtížnějším, nebo dokonce nemožným. Jsme od zdroje odříznuti a odpovědi na naše otázky k nám prostě nedorazí.

Do této fáze jsem se, díky různým událostem, posléze dostala i já. Náš kanál se postupně ucpává „sajrajtem“ a profouknout ho může jen změna myšlení. Což se lehce řekne, hůř realizuje, jak už jste si každý už možná ověřili. Takže návrat na startovací políčko a jedeme znovu.

Ke svému cíli postupuji pomalu a s četnými překážkami. „Maličkej člověk padá zas a zas…“

Nicméně, ať už budu nadále smýkána a omílána jakýmkoliv proudem, ať už se můj životní příběh bude dál odvíjet jakýmkoliv směrem, to, co jsem už jednou prožila, mi žádné propady nebo neúspěchy odebrat nemohou a tyto nabyté zkušenosti a odkryté zákonitosti, se pro mě nezmění. Budou mě provázet po celý zbytek cesty. 

A proto se nadšeně rozhoduji podělit se s vámi

Příležitost k tomu se mi nenadále naskýtá a to jak ve svých článcích tak v eBooku.
Pokud vám tajemství taky působí příjemné mravenčení, nebudete se na cestě trmácet sami. Provedu vás i galerií postav představujících své objevy, hovořících o vlastních zkušenostech a zážitcích, které vám přinesou chvíle napětí a touhy po odhalení skutečnosti.

Jsou zde i dosud nerozluštěné příběhy a záležitosti, o nic méně poutavé a atraktivní, které si přeji vám zprostředkovat. Někdy si třeba řeknete, že je to příliš nereálné a vybájené, ale pak zjistíte, že skutečnost předstihla představivost. Postupně začnete nabývat přesvědčení, že NIC NENÍ NÁHODA, vše má svůj smysl a svůj účel, jen my jsme do nich zatím nedorostli…

cestovani
přítulné mládě vikuňi v Peru
zvědavá opička v New Delhi
enigma, tajemno,
enigma, tajemno
vesmir, novinky
tajemno, vesmir
nález koster nadměrných velikostí v Rumunsku
tajemno